Opinion

Ministerbesök legitimerar terror och avrättningar

I somras Iran slöt ett kärntekniskt avtal med de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, plus Tyskland – den så kallade 5+1-gruppen. Efter kärnteknikavtalet trodde man att den iranska regimen skulle bli mer tillmötesgående, men det visade sig vara fel. Den sittande presidenten Hassan Rohani har gett ett annat svar med mer än 2 500 avrättningar under sin tid. Det är dags för omvärlden att vakna upp och se att resultatet efter avtalet är ett fiasko.

Iran har det högsta antalet avrättningar per invånare i världen. Förra året avrättades 973 personer genom hängning. Under enbart en månad avrättades 62 personer, det är två personer om dagen.

Efter lättnaderna mot Iran enligt kärnteknikavtalet med 5+1-gruppen har den iranska regimen ökat sin inblandning i Syrien och dödandet av det syriska folket. Utöver inblandningen i Syrien är den iranska regimen också inblandad i Irak, Libanon och Jemen. Dessa inblandningar ökar antalet flyktingar som flyr till Europa.

EU:s utrikesordförandes resa till Iran och Sveriges näringsminister Mikael Dambergs och energiministern Ibrahim Baylans resor till Iran legitimerar en regim som exporterar terrorism, som anser att kvinnor är hälften så mycket värda som män och som totalt ignorerar mänskliga rättigheter och omvärldens sanktioner. Samtidigt som Mikael Damberg var i Iran var även Business Swedens vd, Ylva Berg, med svenska storföretag som Volvo, Ericsson, ABB och Scania där och knöt lokala kontakter.

Iran var tidigare Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern. Men just nu är Iran den största exportören av terrorism i Mellanöstern. Sverige och omvärlden bör inte blunda för den iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter. Enligt näringsminister Mikael Damberg har Iran potential att bli Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern igen.

Som svensk-iranier önskar jag att den svenska marknaden och ekonomin ska stärkas och har inget emot att bolag knyter kontakter i Iran. Det som 5+1-gruppen dock glömde i kärnteknikavtalet innan de lyfte på sanktionerna var att Iran skulle skriva under att de kommer respektera de mänskliga rättigheterna och avskaffa avrättningar.

EU:s ministrar, Sveriges näringsminister och de europeiska och svenska bolag som knyter kontakter i Iran kan fortfarande sätta press på den iranska regimen genom att kräva att regimen i Iran respekterar de mänskliga rättigheterna och avskaffar avrättningar innan de knyter ekonomiska avtal.

Det vore synd att se en lyftkran från Volvo användas för hängning.

mortezaInsändarskribent: Morteza Sadeghi
människorättaktivist och medlem i FFFI, Förenade föreningar för ett fritt Iran

Källa; Sydsvenskan