Andra nyheter, Barn i krig, Nyheter

Iransk kampanj för att rekrytera barn till kriget i Syrien

Basij-styrkan som utgör den ”civila” delen av revolutionsgardet, och som står under den högsta andlige ledarens befäl, har tagit fram en ny propagandavideo i syfte att rekrytera barnsoldater till kriget i Syrien till stöd för landets diktator Bashar al-Assad.

Iranska regimens statliga medier har under de senaste dagarna börjat sända videon med titeln ”Martyrer som försvarar helgedomar”. Videon (se nedan) riktar sig mot barn och uppmuntrar dem att delta i kriget i Syrien för att ”försvara shiitiska helgedomar” och ”offra sina liv” på order från högsta andlige ledaren Khamenei.

Videon kommer efter att iranska regimen har fått det allt svårare att rekrytera soldater för kriget i Syrien till följd av revolutionsgardets stora förluster med flera högt uppsatta befälhavare som dödats i Syrien när de krigade för Assadregimen.

Kampanjen påminner mycket om prästerskapets tidigare kampanj under Iran-Irak kriget på 80-talet när regimen skickade sammanlagt 100.000 gymnasieelever direkt från skolbänken till krigsfronten för att röja minfälten för revolutionsgardets offensiv. Barnsoldaterna lurades till att bli kanonmat genom att de fick var sin plastnyckel till paradiset som de fick bära runt halsen när de skickade till minfälten.