Andra nyheter, Iranier i Sverige

Europadomstolen: Sverige får inte utvisa kristen iranier till Iran

Sverige får inte utvisa en kristen iranier till Iran utan att först ta hänsyn till hur iranska regimen kommer att behandla honom på grund av att han har konverterat från Islam, det säger Europadomstolens stora kammare i en dom förra månaden, enligt ett uttalande från Alliance Defending Freedom, ADF:s internationella enhet.

ADF är en ideell juridisk organisation som erbjöd juridisk analys och bakgrundsinformation till domstolen på den iranska mannens vägnar.

Mannen, född 1962, är identifierad endast genom sina initialer F.G. i domen. Han hade enligt uppgifter arresterats tre gånger i Iran för att ha hjälpt andra att skapa och bedriva webbsidor som kritiserade regimen. När han beordrades att inställa sig inför regimens revolutionsdomstol flydde han till Sverige.

”F.G. nämnde inte att han hade konverterat till kristendomen under asylprocessen i Sverige utan valde att hålla detta privat”, skriver nyhetssidan Christianity Today (CT).

”Eftersom kallelsen till den iranska domstolen inte upprepades och hans familj inte var uppsökta av iranska myndigheter, ansåg svenska Migrationsverket att det var säkert för honom att återvända till sitt hemland … När F. G. överklagade utvisningsbeslutet och hänvisade till sin konvertering till kristendomen som skäl för att få stanna i Sverige, avslog Migrationsverket bevisen som gamla och valde att inte ompröva hans fall”, tillägger CT.

F. G. överklagade då till Europadomstolen. En lägre instans i Europadomstolen sade i en första dom att han inte var hotad i Iran eftersom myndigheterna där inte visste om hans konvertering.

Men Europadomstolens stora kammare avslog denna dom enhälligt i förra månaden.

”Oberoende av sökandens beteende, har de behöriga nationella myndigheterna en skyldighet att bedöma, på eget initiativ, all information som kommit till deras kännedom innan ett beslut om hans avisning till Iran”, skriver den stora kammaren i sin dom.

”Av detta följer att det skulle vara ett brott mot artikel 2 (rätt till liv) och 3 (förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling) i konventionen om sökanden skulle återlämnas till Iran utan en ex nunc bedömning från de svenska myndigheterna kring konsekvenserna av hans konvertering.”

”Irans antikonverteringslagar utgör tyvärr ett direkt hot mot dem som har konverterat till kristendomen, och vi måste se till att konvertitens rätt till liv upprätthålls med alla medel”, säger ADF:s advokat Paul Coleman till CT.

”Svenska myndigheter kommer att bryta mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter om de inte bedömer risken för att den sökande kan stöta på när han återvänder till Iran till följd av sin konvertering till kristendomen”, sade ADF:s uttalande med hänvisning till domen.