Nyheter

Iran: Khomeinis barnbarn diskvalificeras från valet

Seyyed Hassan Khomeini, barnbarn till iranska regimens grundare Ruhollah Khomeini
Seyyed Hassan Khomeini, barnbarn till iranska regimens grundare Ruhollah Khomeini

Seyyed Hassan Khomeini, barnbarn till prästerskapets grundare Ruhollah Khomeini, har diskvalificerats från att delta i kommande valet till Expertrådet, enligt regimens och internationella medier. Avslaget från väktarrådet motiveras med att han inte har de religiösa kriterier som krävs för att kunna avgöra om en högsta andlige ledare har rätt kompetens att leda.

Expertrådet ska enligt regimens konstitution granska den högsta andlige ledarens arbete och lämplighet. Det kan teoretiskt avsätta den högsta andlige ledaren något rådet inte har gjort sedan 1979 då prästerskapet usurperade makten. Expertrådets största uppgift är utse en ny högsta andlige ledare när den nuvarande dör eller anses vara olämpligt att leda på grund av sjukdom eller annan orsak.

Hassan Khomeini hade överklagat ett tidigare beslut från regimens väktarråd som förkastat hans kandidatur till Expertrådet. Efter två veckor av intensive maktkamp och verbala attacker mellan regimens olika fraktioner har väktarrådet idag avslagit hans överklagan vilket innebär att han inte får delta i valet.

Han anses stå nära Rafsanjanis och Rohanis fraktion som i väst går under namnet ”moderater eller reformister”. Denna fraktion med regimens tidigare president Rafsanjani i spetsen utmanar den högsta andlige ledaren, Khameneis fraktion, mer känd som de hårdföra i väst, över vem som ska den absoluta makten i Iran.

Väktarrådets avslag kom trots att många framstående prästmän och tjänstemän inom prästerskapets maktelit hade bekräftat Hassan Khomeinis religiösa kompetens, vilket är ett krav enligt regimens lagar för att kunna kandidera till Expertrådet.

En prästman som också är talesman för väktarrådet distanserade sig emellertid från beslut och sade, ”Jag har ingen information om mängden och kvaliteten på bedömning av kompetens hos kandidater till Expertrådet. Om hans höghet [Ahamd Jannati, väktarrådets ordförande] i framtiden… offentliggör de kriterier som använts för att bestämma kompetensen [hos kandidater], kommer jag då att erbjuda denna information till medierna i den mån jag känner till”.

Väktarrådet som står nära Khamenei och som har ansvar att granska och godkänna samtliga kandidater i iranska val har inför årets val till parlamentet och Expertrådet diskvalificerat en stor majoritet av kandidater från Rafsanjanis fraktion.

Detta i ett tecken på ökad intern maktkamp mellan regimens olika fraktioner inför de kommande valen.