Mänskliga Rättigheter

FN kritiserar Iran för tvångsäktenskap och dödsstraff för unga flickor

Iranska regimen måste reformera sina lagar som tillåter tvångsäktenskap och dödsstraff för flickor så unga som nio år, sade ett FN-organ med ansvar att övervaka barns rättigheter på torsdagen.

Iran fortsätter att avrätta barn och ungdomar som begått brott som minderåriga i strid mot internationella standarder, sade FN:s kommitté för barns rättigheter efter att dess oberoende panel med 18 experter avslutat sin granskning av Iran och 13 andra länder.

”Åldern för straffrättsligt ansvar i Iran är diskriminerande. Den är lägre och lägre för flickor d.v.s nio månår vilket är extremt lågt medan den för pojkar är 15. En flicka kan gifta sig vid nio års åldern även om lagen sätter gränsen vid 13 år”, sade Ayoubi Idrissi, en av de oberoende FN-experter som deltog i granskningen.

”Nio månår i den iranska kalendern motsvarar åtta år och nio månader”, sade en taleskvinna för FN.

”Kommittén är allvarligt oroad över rapporter om att allt fler flickor som är tio år gamla eller yngre utsätts för barn- och tvångsäktenskap med mycket äldre män”, skriver panelen i sin rapport.

Rapporten tillägger, ”flickor är diskriminerade i familjen, i rättssystemet, i äganderätten, och inom andra områden, medan lagar som tvingar flickor att acceptera manligt förmyndarskap är ”oförenligt” med Teherans fördragsenliga skyldigheter”.

Kommittén uttrycker även oro över rapporter om att innehållsbaserat brott såsom ”propaganda mot staten” eller ”kränkning av Islam” inte har en klar definition utan är öppen för tolkning och kan leda till fängelse-, pisk- och dödsstraff, vilket begränsar barns rätt till yttrandefrihet.

FN-organet säger också att det är bekymrad över den breda tolkningen av brott som ”medlemskap i en olaglig organisation” och ”deltagande i en olaglig samling”, vilket kränker barns rätt till förenings- och mötesfrihet.