Mänskliga Rättigheter

Amnesty: Iranska regimen fortsätter att avrätta unga

Iranska regimen fortsätter att avrätta minderåriga i strid mot internationell humanitär rätt, det skriver Amnesty International i en ny rapport ”Growing up on death row: The death penalty and juvenile offenders in Iran” på tisdagen.

Amnesty konstaterar att regimen i Teheran har genomfört 73 sådana avrättningar mellan 2005 till 2015 och att minst 160 ungdomsbrottslingar sitter för närvarande i dödscell i väntan på avrättning enligt FN. Människorättsorganisationen påpekar att ”det faktiska antalet är förmodligen mycket större då information kring dödsstraff i Iran ofta hemlighålls”.

Förra året avrättade regimens så-kallade rättsväsende fyra personer som var minderåriga när brottet begicks.

”Trots en del reformer fortsätter Iran att ligga efter resten av världen, och har kvar lagar som tillåter flickor så små som 9 år och pojkar så unga som 15 år att dömas till döden”, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning i ett pressmeddelande.

Amnesty International har enligt egna uppgifter identifierat 49 ungdomsbrottslingar som riskerar att avrättas. Många har tillbringat i snitt runt sju år i väntan på att straffet ska verkställas. I några få fall som Amnesty har dokumenterat handlar det om över tio år.

”Ofta har de blivit dömda i bristfälliga rättegångar, och det är heller inte ovanligt med påtvingade erkännanden som framkommit genom tortyr eller misshandel”, betonar Said Boumedouha.

”De senaste åren har har iranska myndigheter hyllat förändringarna i landets islamiska brottsbalk från 2013, där domare kan byta ut dödsstraffet mot ett alternativt straff som baseras på ett godtyckligt omdöme av personens mentala ålder och mognad vid tiden för brottet”, skriver Amnesty som dömer ut Rohanis påstådda ”reformer”.

”Men det här är inte alls något att glädjas över, tvärtom visar det på Irans misslyckande att respektera vad landet lovade för två årtionden sedan när Iran ratificerade FN:s barnkonvention; att helt avskaffa användandet av dödsstraffet mot unga. Rapporten visar också upp en trend där ungdomsbrottslingar som fått möjlighet till en ny rättegång, något som också är en del av de här reformerna, ändå har bedömts att ha en ”mental mognad” vid tiden för brottet och därför på nytt dömts till döden. Något som utgör tydliga bevis på hur lite som faktiskt har förändrats”, tillägger Amnesty i sitt pressmeddelande.

Amnestys rapport avslöjar den grymma sanningen bakom Rohani leende i Paris och Rom under denna vecka.

”Om en ungdomsbrottsling ska få leva eller dö ska inte vara ett godtyckligt beslut av domare. Istället för att introducera halvhjärtade reformer måste iranska myndigheter acceptera att vad de verkligen behöver göra är att omvandla alla dödsstraff, och omedelbart upphöra med dödsstraffet mot ungdomsbrottslingar helt och hållet”, tillägger Said Boumedouha enligt TT.

För över 20 år sedan undertecknade Iran den internationella barnkonventionen som förbjuder dödsstraff mot personer som var under 18 år när brottet ägde rum. Trots det fortsätter landet att avrätta minderåriga, rapporterar SR Ekot på tisdagen.