Opinion

I kampen mot terrorism behövs starka och beslutsamma ledare

Knappt två månader har gått sedan beväpnade terrorister och bomber lamslog Paris i ett av de värsta terroristdåden i efterkrigstiden som ledde till att 150 människor dödades och ytterligare ca 350 personer skadades. De försvarslösa medborgarna i vårt gränslösa EU hade ingenstans att ta vägen när terroristerna  slog till. Slumpmässigt valda ungdomar, kvinnor, pensionärer och familjer blev offer för ett orättvist och smutsigt krig.

Många av dessa offer sympatiserade med de civila som dog under bombningarna i Mellanöstern men nu drabbades dem av samma urskillningslösa våld. Det var inte bara dem som dog i attentatet utan sanningen var det största offret. Attackerna var lyckligtvis även dödsstöten för den typen av reaktionär fundamentalistisk islam som prästerskapet i Iran och ISIS förespråkar.

Är det nu man ska tacka högre makter för att man inte är ett av offren och att ens egen familj undkom? Ska ”livet gå vidare till det normala igen” som många i massmedia skriver idag? Ska man nu tro att faran är över i Europa eller ska man istället fundera på vad det är som gör att denna terrorism växer och vad det är för budskap reaktionära fundamentalister vill sprida med de senaste attentaten i Paris.

ISIS har fått sina erfarenheter och kunskap från deras ”gudfader”, prästerskapets envälde i Iran. Attentaten i Paris är dagens version av bombdåden i Beirut på åttio talet och AMIA i Argentina eller Khobar på 90-talet.

ISIS har sett hur enkelt prästerskapet ockuperat land efter land med våld och terror utan minsta reaktion från omvärlden och att man till och med kan belönas med ett samröre med världsmakterna så länge man har makt över ett territorium eller en nation, oberoende av hur man skaffat och vidhåller den.

Dessutom har de sett hur enkelt prästerskapet benådats från straff för de alla brott de har begått sedan 37 år tillbaka. ISIS har märkt att ju mer brutal och grym man är i världen desto större belöning får man. De har sett att man kan få grönt ljus från världssamfundet att eliminera motståndare utan minsta protester även om man bryter mot alla internationella överenskommelser, protokoll, eller kränker mänskliga rättigheter.

ISIS har precis som prästerskapet märkt att det ”lönar” sig att vara brutal då omvärlden inte reagerar på orättvisor och förtryck.

Det finns dessvärre många terrorgrupper i Mellanöstern som man i väst brukar dela in i shia och sunnitiska grupper. Men det pågående kriget i Irak och Syrien är trots många spekulationer inte något religiöst krig mellan olika fraktioner inom islam eller inte heller för den delen mellan islamister och kristna. Det är en politisk maktkamp mellan olika intresse grupper för erövring av mark och makt under täckmanteln av religion.

Man kan lätt förstå att det är väldigt komplicerat för folk i väst att förstå vad som pågår i Mellanöstern.

Verkligheten är dock att antalet extremister, islamister, jihadister och fundamentalister är väldigt få jämfört med invånarna i motsvarande länder. Det bor mer än 1,6 miljarder muslimer i världen där en bråkdel av dessa faller i ovannämnda grupper. De demokratiska länderna måste se varje muslim som en potentiell motståndare till extremister och terrorister istället. Källan till terrorism är sekterism. Motgiftet eller antitesen mot islamisk extremism är en dynamisk och demokratisk islam med sekulära krafter.

Men hur ska vi bli av med de extrema krafterna?

Teoretiskt sett ska man kunna hitta ett vaccin eller medicin som botar eller skyddar människor från att inte smittas av fundamentalismens virus. Här kommer några förslag :

<

ul>

 • Berätta klart och tydligt för de trötta ungdomar vad ni har för planer för framtiden i hela regionen.
 • <li>Stoppa rekrytering av förtvivlade och förvirrade ungdomar till ISIS.</li>
  
  <li>Definiera tydligt vilka som är fiender eller vänner i kampen mot terrorism, vilka man kan samarbeta med</li>
  
  <li>Se till att människor i regionen känner att målsättningen i krig mot terrorism ska sluta i folkstyre.</li>
  
  <li>I kampen mot våld behövs båda regionala och globala insatser. För ett optimalt resultat i första hand måste man seriöst samarbeta med lokala demokratiska muslimer som har ett långsiktigt program som är anpassad till lokala seder och traditioner samt utrustad med en ideologi som är i harmoni med global samexistens, att FN:s deklaration för mänskliga rättigheterna accepteras och respekteras utan reservation.</li>
  
  <li>Kampen mot terrorism är global därför måste fronten mot terrorism måste vara enig och hållbar. För att bilda en sådan front är det nödvändigt att undvika att bjuda in fundamentalistiska stater, grupper, organisationer, både shia- som sunnimuslimer.</li>
  
  <li>Man ska vara försiktig med att uttala sig fientligt mot muslimer som en enhet. Extremisterna är bara en bråkdel av de ca 1,6 miljarder praktiserande muslimerna i världen. Den absoluta majoriteten vill bekämpa terroristerna lika mycket som alla andra människor i västvärlden.</li>
  
  <li>Man måste undvika bombningar från luften, om man inte vet precis vad eller vart man bombar, varje dödligt civila mål slutar med flera soldater till terroristerna. De civila som bor i städer eller landsbygder hatar krig men de dras till krig mot västvärlden om dem även skulle drabbas av förluster.</li>
  
  <li>Irak är ett land där shiamuslimer har idag monopol på makten. Man måste påminna dem att de är skyldiga västvärlden en tjänst att dela makten rättvist bland olika folkgrupper och fullborda sin del av demokratiprocessen. Se till att Irak är ett självständigt land och inte iranska regimens bakgård.</li>
  
  <li>Syrien är ett getingbo med olika grupperingar där ISIS har sin hemmabas. Största felet är att blanda in iranska regimen i Syriens angelägenheter och framtid eftersom regimen i Teheran har blod på sina händer på grund av systematiskt brott mot sin egna befolkning. Även om man löser problemet kortsiktigt kommer problemen att återkomma. Syrien ska enbart ha en demokratisk och sekulär lösning.</li>
  
  <li>Höger extremism och ISIS är varandras kompletterade bränsle, de krafterna trivs jätte bra tillsammans, båda ideologierna livnär sig på missnöje.</li>
  
  <li>De som begår brott mot mänskligheten oavsett maktposition måste ställas inför domstolar.</li>
  
  <li>Korruption måste stävjas i så hög grad som möjligt.</li>
  
  <li>Man måste se till att massmedia är och förblir opartiska.</li>
  

  En av dem grundläggande problemen i Mellanöstern är brist på mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, jämlikhet och jämställdhet. Iran är fanbäraren för islamisk fascism där prästerskapet lagt grunden för en ny form av statsterrorism. Dess terrorhandlingar i regionen måste således stoppas om västvärlden vill besegra terrorism och islamisk fundamentalism. Utan direkta och beslutsamma åtgärder mot Teheranregimen, kommer kampen mot terrorism att förbli fruktlöst. Den fruktansvärda och katastrofala eftergiftspolitiken gentemot Iran måste därför upphöra. Folk i regionen vill se totalitära regimer som Iran få sitt straff för alla sina illdåd i regionen som de varit ansvariga för.

  Världssamfundet måste agera nu om det vill bilda en front mot terrorism till stöd för demokrati. Folket i regionen har blivit trötta på FN:s passiva roll.

  H-P
  H- Pahlawan
  2016 01 08