Nyheter

Revolutionsgardet och polis övar inför februari-valen i Iran

Iranska regimens marktrupper och polis planerar att hålla militärövningar mot ”terrorism”, det sade brigadgeneral Ahmad Reza Pourdastan, befälhavare för regimens markstyrkor, som utgör en del av landets traditionella armé.

Övningen är planerad att hållas nästa månad, nära staden Qom, i centrala Iran, sade Pourdastan på måndagen till regimens nyhetsbyrå Tasnim News, som tillhör revolutionsgardets Quds-styrka.

”Militärövningarna syftar till att öka beredskapen för att stoppa ”terrorister” och hoten från ”Takfiri” (regimens benämning för militanta sunnigrupper och extremister som Islamiska staten)”, påstod han och tillade, ”övningarna kommer även att omfatta fritagning av gisslan”.

En högt uppsatt befälhavare för regimens terrorstyrka, revolutionsgardet, meddelade samtidigt att den paramilitära styrkan planerar en massiv övning i norra delarna av landet. Det rapporterar gardets nyhetsbyrå Fars på söndagen och skriver att övningen ska hållas den fjärde februari nästa år.

Brigadgeneral Rahmatollah Sadeqi, befälhavaren för revolutionsgardets enhet i Golestan-provinsen, sade, ”den fjärde dagen av det 10-dagar långa firandet av 37:e årsdagen av 1979 års Islamiska revolution går under namnet den Islamiska revolutionens, trons och martyrskapets dag. Bataljoner från gardets enhet i Golestan-provinsen kommer att hålla en militärövning denna dag”.

Revolutionsgardets befälhavare Mohammad Ali Jafari hade i september i år tillkännagett revolutionsgardets planer på att genomföra 20 militärövningar under det nuvarande iranska kalenderåret som inleddes den 21 mars.

Dessa militärövningar presenteras som åtgärder för att öka ”säkerhetsstyrkornas beredskap mot terrorism” men genomförs medan regimen håller så kallade val till parlamentet (Majlis) och Expertrådet i februari månad. Inför dessa val har regimens interna maktkamp intensifierats och mycket tyder på att de interna stridigheterna kommer bara att förvärras. Detta i sin tur ger folket en möjlighet att organisera omfattande regimkritiska protester, likt de som omvärlden bevittnade efter 2009 års presidentval där olika fraktioner anklagade varandra för fusk.

Ovannämnda militärövningar är i själva verket en förevändning för att sätta repressiva säkerhetsstyrkor i högsta beredskap för att förebygga och slå ner folkliga protester mot regimen under de kommande månaderna.

Lärare, arbetare och sjuksköterskor över hela Iran har under senaste månaderna organiserat flera protester mot bland annat uteblivna löner, dåliga arbetsvillkor och låga löner. Dessa protester har följts av protestaktioner från familjer till politiska fångar och anhöriga till regimens offer med krav på frigivning av politiska fångar samt att skyldiga tjänstemän ska ställas inför rätta.