Opinion

Förhandla med Iran hjälper inte

fo3Det är inte bara terrorister som IS som kränker de mänskliga rättigheterna. Iran tillhör sedan länge återfallsförbrytarna i det sammanhanget. Frågan är varför Sveriges näringsminister förhandlar med en förbrytarregim när detta bevisligen inte förbättrar situationen för de mänskliga rättigheterna, skriver Morteza Sadeghi, människorättsaktivist och medlem i FFFI i en debattartikel i Göteborg posten.

I dag uppmärksammas den internationella dagen för mänskliga rättigheter världen över, något som gjorts den 10:e december varje år sedan 1950. I år har denna dag en speciell mening på grund av IS terrorattacker och brott mot mänskliga rättigheter som har enat majoriteten av världen för att bekämpa terrorister och extremister.

Men det är inte bara IS som är ett hot mot världsfreden. Generalförsamlingens tredje utskott fördömde nyligen prästerskapets tydliga och systematiska människorättskränkningar i Iran i en resolution och det blev därmed det 62:a fördömandet av den iranska regimen i ett internationellt sammanhang för människorättskränkningar.

Kränkningarna fortsätter

Journalister och andra mediepersoner bemöts av trakasserier och attacker från säkerhetsstyrkorna. Diskriminering av etniska och religiösa minoriteter kvarstår. Bahaier förvägras fortfarande rätten att studera på landets universitet och högskolor samt rätt till en statlig anställning.

Många ungdomar sitter i dag i dödscell och flera har avrättats under de senaste månaderna för brott de begick som minderåriga. Den iranska regimen använder straffmetoder som avrättningar genom offentlig hängning, stening, amputationer, droppning av syra i de dömdas ögon och spöstraff. Vilken av de nämnda bestraffningarna utförs inte av IS?

Hjälper IS

Det finns många likheter som man inte kan inte bortse ifrån. Enligt USA ger Iran det största stödet till terrorismen. Den iranska regimens försvar av Bashar al-Assads syriska regim och samarbete med Ryssland för att trycka ner den syriska oppositionen har direkt hjälpt IS. Iran är inblandade i dödandet av det syriska folket och delar ansvaret för att mer än hälften av det syriska folket är på flykt till Europa.

Den iranska oppositionsledaren Maryam Rajavi har sagt att den iranska regimen är gudfadern till IS. Det svenska folket är berömt för sin respekt för mänskliga rättigheter men det är oklart på vilka grunder vår näringsminister sitter vid samma bord med en regim som den iranska. Två svenska utrikesministrar har redan prövat denna metod och resultat blev fler, inte färre avrättningar. Om det är en reformist ni söker i Rouhanis regim så är ni ute och cyklar.

Morteza Sadeghi