Nukleärt, Nyheter

IAEA: Iran hade ett aktivt kärnvapenprogram

Iranska regimen har arbetat aktivt med att designa kärnvapen fram till 2009, rapporterar New York Times (NYT) och flera andra internationella medier på onsdagen genom att hänvisa till en hemlig slutrapport från Internationella atomenergiorganet (IAEA) som släpptes till medlemsstaterna under dagen.

Detta är senare än vad amerikanska och andra västerländska underrättelsetjänster har offentligt tillkännagett, enligt dessa rapporter.

Rapporten bygger delvis på svar som iranska regimen gett till IAEA efter att Teheran och världens sex stormakter säkrade en kärnteknisk överenskommelse i juli i år.

IAEA kom bland annat fram till att Teheranregimen genomförde ”datormodellering av en kärnladdning” före 2004. Regimen återupptog sedan dessa aktiviteter under president Bushs andra mandatperiod och fortsatte under president Obamas första år i Vita huset.

IAEA:s rapport innehåller även en lång detaljerad lista över de experiment som Iran hade genomfört som var ”relevant för en kärnladdning”. Men trots detta kunde IAEA inte finna något bevis för att dessa ansträngningar hade gjort det möjligt för Teheran att ta fram en fullständig plan i syfte att framställa kärnvapen, rapporterar NYT.

Organets slutgiltiga bedömning enligt rapporten är att Iran hade gjort en ”samordnad insats” för att designa och testa kärnvapenkomponenter innan 2003 och att det hade genomfört ”vissa aktiviteter” därefter. ”Dessa aktiviteter stannade dock vid genomförbarhet och vetenskapliga studier” och ”förvärv av teknisk kapacitet”, konstaterade byrån.

Detta borde delvis på att Iran vägrade att svara på flera viktiga frågor och tycks ha förstört potentiella bevis i andra frågor, tillägger NYT.  Teheran gav inga verkliga svar på en fjärdedel av de dussin specifika frågor eller dokument som IAEA hade frågat efter, enligt rapporter i medier under dagen. Detta lämnar frågan om hur stora framsteg man hade gjort öppen.

Iranska nationella motståndsrådet (IAEA) avslöjade samtidigt under onsdagen att iranska regimen har bildat en topphemlig kommitté för att vilseledda IAEA och dess inspektörer i deras försök att förstå Teherans tidigare kärnteknikarbete.

Kommitténs främsta uppgift är att ta fram svaren till IAEA beträffande eventuella militära dimensioner av Teherans kärnteknikprogram, enligt NCRI som hänvisar till information från iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedins nätverk inne i Iran.

Enligt informationen består kommittén av högt uppsatta tjänstemän från revolutionsgardet (IRGC) och försvarsmaktens enhet för logistik (MODAFL).

Rapporten ska nu diskuteras av IAEA:s styrelse innan den röstar om huruvida avsluta utredningen kring Teherans tidigare kärnteknikarbete och eventuella militära dimensioner av dess kärnteknikprogram. Detta ska ske innan den 15 december enligt kärntekniköverenskommelsen och är ett första viktigt steg mot att häva sanktionerna mot landet.

IAEA:s chef, Yukiya Amano, sade i förra veckan att den kommande rapporten inte skulle ge ett ”svart och vitt” svar [på frågan om Iran hade strävat efter kärnvapen], en bedömning som bekräftas av dagens rapport.