Stort steg för Camp Liberty-invånarnas säkerhet

USA:s president Barack Obama undertecknade den 25 november landets årliga försvarsbudget som i år innehåller ett tillägg på sju punkter beträffande säkerhet och skydd för medlemmar av den iranska oppositionen, Folkets Mojahedin (PMOI), i Camp Liberty, Irak.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), en koalition av iranska oppositionsgrupper och individer där även PMOI ingår, beskrev detta som en mycket stor seger för iranska motståndsrörelsen, invånarna i Liberty och deras anhängare i USA och Europa.

En icke-officiell svensk översättning av de sju punkterna i detta tillägg från FFFI följer nedan:

USA bör –

(1) vidta omedelbara och lämpliga åtgärder i enlighet med internationella avtal i syfte att främja fysisk säkerhet och skydd för invånarna i Camp Liberty, Irak;

(2) uppmana den irakiska regeringen att upprätthålla sina åtaganden till USA om att garantera Camp Liberty-invånarnas säkerhet och välbefinnande;

(3) uppmana Iraks regering att säkerställa fortsatt och tillförlitligt tillgång till mat, rent vatten, sjukvård, elektricitet och andra energibehov, samt all annan utrustning och förnödenheter som är nödvändiga för att de boende ska kunna uthärda perioder av angrepp eller belägring av utländska krafter;

(4) motarbeta utlämning av Camp Liberty invånare till Iran;

(5) bistå det internationella samfundet i att genomföra en plan för att tillhandahålla en säker, trygg och permanent omplacering av invånarna i Camp Liberty, inklusive en detaljerad beskrivning av åtgärder som mottagarländer, USA, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), samt Liberty-invånarna skulle behöva vidta i syfte att omplacera lägerinvånarna i andra länder;

(6) uppmuntra till fortsatt nära samarbete mellan invånarna i Camp Liberty och myndigheterna i evakueringsprocessen; samt

(7) bistå FN:s flyktingkommissariat i att påskynda den pågående omplacering av samtliga invånare i Camp Liberty till säkra platser utanför Irak.