Mänskliga Rättigheter

FN:s särskilde rapportör för Iran: avrättningar i landet det högsta på 25 år

FN:s särskilde rapportör för Iran presenterade en mycket kritisk rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet på tisdagen som stred mot iranska regeringens egen bedömning, det rapporterade New York Times (NYT) på onsdagen.

Rapporten kritiserar iranska regimen för ökade antal avrättningar som nått rekord nivåer, ett djupt bristfälligt rättsväsende, förtryck av journalister, oppositionella, kvinnor samt kväsning av yttrandefrihet, skriver NYT vidare.

De förhållande som Dr Ahmed Shaheed, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, beskrev i sin rapport motbevisade bilden av måttlighet och lättade restriktioner som iranska regimens president Hassan Rouhani har försökt återge sedan han tillträdde i 2013.

På sätt och vis har iranierna fått det sämre än under Rohanis föregångare, Mahmoud Ahmadinejads tid. Lagändringar till processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden, införa till exempel nya begränsningar för tillgång till juridiskt biträde. Vissa tilltalade måste nu välja advokater från en pool som väljs av chefen för rättsväsendet.

”Situationen för de mänskliga rättigheterna i landet är fortfarande förfärlig”, sade Dr Shaheed under ett informationsmöte i FN. ”Trots Rohanis löfte om att lätta på den repressiva atmosfär som rådde under Ahmadinejads år så finns det en stor klyfta mellan de deklarerade politiken om närmare förbindelser och myndigheterna verkliga beteende”, tillade han.

En stor del av Dr Shaheeds rapport fokuserade på vad han beskrev som iranska regimens tillkortakommanden och misslyckanden för att hedra de grundläggande principerna i FN:s doktrin om mänskliga rättigheter, enligt NYT.

Han sade att avrättningarna i landet hade ökat ”exponentiellt” sedan 2005 och uppgick till minst 753 avrättningar under 2014 och fortsatte att öka i år, med minst 694 personer avrättade fram till mitten av september, inklusive 10 kvinnor och en ungdomsbrottsling, det högsta på 25 år.

”Iran kan vara på väg att avrätta över 1000 personer i år”, varnade FN:s särskilde rapportör tidigare i veckan .

Dr Shaheed underströk att flera lagar och praxis, inklusive godtyckliga frihetsberövanden, ”fortsätter att undergräva rätten till yttrande-, förenings- och mötesfrihet” i Iran. Han tillade, ”minst 46 journalister och nätaktivister hade arresterats eller dömts för fredlig verksamhet sedan april månad.”

Under ett pressträff vid FN:s högkvarter i New York i måndags förslog FN:s särskilde rapportör för Iran att de som kränker mänskliga rättigheter [i Iran] bör pekas ut och straffas med riktade sanktioner som reseförbud, rapporterade Reuters.

Iranska regimen har konsekvent förnekat Dr Shaheed visum för att besöka landet. Dr Shaheed sade att hans senaste bedömning bygger delvis på över 40 intervjuer med drabbade iranier under besök i Tyskland, Norge och Spanien i maj, samt 30 intervjuer mellan januari och juni via säkra Skype-samtal i Iran och på andra platser.

Rapporten uppmanar Teheranregimen att förbättra ”sitt engagemang med FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter”, inklusive bestämmelser om tillsyn.