Ekonomi, Nukleärt, Nyheter

USA och EU börjar häva Iransanktioner

Både USA och EU tog formella rättsliga åtgärder på söndagen för att börja häva Iransanktioner när Teheran uppfyller kraven i kärnteknikavtalet med världens sex stormakter, det rapporterar internationella medier på måndagen.

De rättsliga åtgärderna har ingen omedelbar effekt men cementerar en process som inleddes med en överenskommelse mellan Teheranregimen och världens sex stormakter i juli i år där Teheran går med på strikta restriktioner för sitt misstänkta kärnteknikprogram i utbyte mot sanktionslättnader.

De nu specificerade sanktionslättnaderna träder dock i kraft först efter att Internationella atomenergiorganet (IAEA) har bekräftat att regimen har begränsat sitt kärnteknikprogram och levt upp till sina åtaganden enligt överenskommelsen. Västerländska tjänstemän och experter bedömer att denna process kommer sannolikt att ta åtminstone två månader.

Söndagen var ”antagningsdagen” för det kärnteknikavtal som nåddes i Wien mellan iranska regimen, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina vilket också fick stöd från FN:s säkerhetsråd för 90 dagar sedan.

På söndagen antog EU formellt den rättsliga ramen för att lyfta alla kärnteknikrelaterade ekonomiska och finansiella sanktioner mot Iran genom att publicera dokumenten på sin officiella hemsida.

I Washington beordrade president Barack Obama landets finans-, handels- och energiminister på söndagen att ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra de amerikanska åtagandena när det gäller sanktioner i enlighet med (kärnteknikavtalet med Iran)”, rapporterade Reuters.

Iranska regimens parlament har antagit ett nytt lagförslag den 14 oktober som enligt rapporter från Iran godkänner villkoren i kärnteknikavtalet.

En högt uppsatt västerländsk diplomat baserad i Europa berättade för Reuters på måndagen att ”genomförandet kan förväntas ske i slutet av året eller i början av nästa år, men naturligtvis först efter att IAEA har gett grönt ljus”.

IAEA sade i förra veckan att Iran hade gett den information som behövs för att kunna bedöma huruvida dess tidigare verksamhet hade något att göra med kärnvapentillverkning, ett krav som utgör grunden för avtalet.

Iranska regimen meddelade även IAEA på söndagen att Teheran skulle uppfylla sina åtaganden när det gäller att implementera tilläggsprotokollet, vilket gör att FN:s inspektörer får ökad påträngande tillgång till iranska kärnanläggningar.

Iranska regimen kommer att anta protokollet på ”dagen för genomförandet”, sade IAEA i ett uttalande.

Högt uppsatta tjänstemän från världen sex stormakter, Iran och EU kommer att hålla ett första möte i Wien på måndagen för att granska genomförandet av Irans åtaganden, sade en västerländsk diplomat till Reuters under måndagen.