Motståndsrörelsen

Utfrågning i USA:s senat: skydda iranska oppositionella i Camp Liberty

Den amerikanska regeringen måste leva upp till sitt löfte att skydda tusentals medlemmar av Irans främsta oppositionsgrupp Folkets Mojahedin, bosatta i Camp Liberty i närheten av Bagdad, sade flera vittnen till senatorer under en utfrågning i amerikanska senatens försvarsutskott på onsdagen, den sjunde oktober.

Senatens försvarsutskott hade bjudit in experter och tidigare amerikanska militärtjänstemän för att diskutera Irans inflytande i Irak och fallet med Camp Liberty. Vittnen under denna utfrågning om Camp Liberty var General James Jones, tidigare nationell säkerhetsrådgivare till USA:s president Barack Obama; Joseph I. Lieberman, tidigare amerikansk senator; och överste Wesley Martin, tidigare befälhavare för amerikanska styrkor i Irak och Camp Ashraf.

Samtliga vittnen varnade för att Folkets mojahedins medlemmar i Camp Liberty nu riskerar en massaker på uppdrag av iranska regimen.

Den republikanska senatorn John McCain, ordförande för försvarsutskottet, varnade för att Folkets mojahedins medlemmar i Camp Liberty har ständigt varit utsatta för trakasserier och raketattacker från iranska regimens agenter och irakiska milisgrupper.

Den demokratiska senatorn Jack Reed, en ledande ledamot i utskottet sade, ”de iranska oppositionsmedlemmarna i Camp Liberty befinner sig i en allt farligare situation och har kommit under attack vid upprepade tillfällen. Dessa fruktansvärda attacker, som dödat över 100 medlemmar av Folkets mojahedin sedan 2009, visar tydligt att det finns ett hot mot denna grupp från Iran och iransk-stödda miliser som strävar efter att eliminera och tysta dessa regimkritiker”.

Lieberman beskrev invånarna i Camp Liberty som ”frihetskämpar” i sitt vittnesmål och tillade, ”de tror på frihet. De är en moderat muslimsk grupp. De leds av en kvinna vilket är inspirerande och hon har lagt fram en 10-punktsplan som stöder separation av kyrka och stat, jämställdhet, respekt för FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, fredlig samexistens med sina grannar och ett icke-kärnvapenbestyckat Iran”.

”Vi borde stödja Folkets mojahedin och Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) … De förtjänar sådant stöd. … Det skulle hota [Teheran]regimens överlevnad som är en mycket impopulär regim i Iran”, sade han.

Gen. Jones påpekade i sitt vittnesmål att de irakiska officerare som ledde de dödliga attackerna mot Camp Ashraf [under tidigare år] är de som nu har ansvar för lägret, Camp Liberty.

Han tog upp de tre dödligaste attackerna mot invånarna i Camp Liberty, där sammanlagt 100 personer dödades och tillade, ”det har funnits många andra episoder av misshandel och hot som drabbat Folkets mojahedin under deras tid i Camp Ashraf och i Camp Liberty … [Men] det primära problemet har dock varit vår regerings ytterst långsamma och tillsynes likgiltiga svar när det gäller våra åtaganden [mot dem] och dessa flyktingars farlig situation.”

”Det är dags att vår regering inser att den iranska motståndsrörelsen har blivit missförstått under många år i Washington på grund av falsk information, och att de bör behandlas på samma sätt som vår regering skulle behandla den politiska oppositionen från vilket land som helst”, sade Gen. Jones och framhöll att ”[NCRI:s valda president] Maryam Rajavis 10-punktsplan för ett fritt framtida Iran är i linje med vår konstitution”, sade general Jones.

Invånarna i Camp Liberty trakasseras av iranska regimens agenter dagligen, sade överste Wesley Martin i sitt vittnesmål. Han betonade att varje medlem av Folkets mojahedin i lägret bär på ett kort utfärdat av amerikanska militären som säger att de är ”skyddade personer”, vilket kräver att Washington måste vidta åtgärder för att skydda dem.