Ekonomi

USA:s tillämpning av vapenembargo mot Iran föll under atomsamtal

Under de senaste åren har Obama-administrationen försökt lätta på oron för ett ”historiskt” kärnteknikavtal med Teheran genom att försäkra kritiker om att man kommer att behålla och genomdriva tuffare sanktioner mot landet.

Trots detta har amerikanska regeringen valt att ta itu med färre brott mot FN:s långvariga vapenembargo mot Iran under det senaste året jämfört med tidigare år. Det rapporterar Reuters på måndagen och hänvisar till en genomgång av domstolshandlingar och intervjuer med två högt uppsatta tjänstemän som arbetar med att genomdriva sanktioner.

Den kraftiga nedgången i antalet nya åtal speglar inte färre försök från Irans sida att bryta mot embargot, sade tjänstemännen till Reuters. Det är snarare en osäkerhet bland åklagare och agenter kring hur avtalets villkor kommer att påverka [framtida] ärenden vilket gjort dem tveksamma till att tilldela redan knappa resurser med samma kraft som tidigare år, tillade tjänstemännen.

Under räkenskapsåret 2014-15, som avslutades den 30 september, valde amerikanska brottsbekämpande myndigheter att väcka åtal i endast två fall mot individer som misstänks för att ha försökt smuggla vapen och tillhörande teknik från USA till Iran, visar domstolshandlingar som Reuters har tagit del av.

Under 2013-14 var motsvarande siffra åtta jämfört med cirka 10 till 12 i vart och ett av de föregående sex åren.

Det mer avslappnade attityden väcker farhågor över hur strikt vapenembargot och andra kvarvarande straffåtgärder kommer att tillämpas i framtiden. Detta eftersom parterna måste nu börja implementera kärnteknikavtalet och Iran kommer med största sannolikhet att förbli känsliga mot ett tuffare genomdrivande av kvarvarande sanktioner.

Under det senaste decenniet, har flera individer försökt exportera en rad amerikanska varor med militära tillämpningar till Iran, såsom flygplansdelar, bildförstärkare och en horisontell svarv som används för tillverkning av kvalitetsstål, enligt domstolshandlingar.