Mänskliga Rättigheter

Minst 48 folkliga protester i Iran i förra veckan

Enligt rapporter från Iran har det under den sista veckan i augusti organiserats minst 48 folkliga protester mot regimens förtryck i flera städer över hela landet. Människor från olika samhällsgrupper, bland dem arbetare från olika industrier, deltog i dessa regimkritiska demonstrationer och visade sin solidaritet med de landsmän och arbetare som arresterats vid tidigare protester.

De protesterade dessutom mot bland annat obetalda löner, nya skattehöjningar, stigande studentavgifter, stor brist på grundläggande förnödenheter som vatten, föroreningar, samt konfiskering av privata egendomar genom organisationer med anknytning till prästerskapets maktelit.

Protesterna ägde rum i huvudstaden Teheran och andra städer som Kermanshah, Bisotun, Karun, Sanandaj, Islamabad, Chaharmahal och Bakhtiari, Karaj, Qorveh, Jahrom, Ardabil, Ahvaz, Javadiyeh.

Uppgifter från Iran rapporter om sammandrabbningar och arresteringar i flera städer när regimens repressiva säkerhetsorgan gick till att mot de fredliga protesterna.