Nyheter

Iranskt medborgarskap ska locka till samarbeta med revolutionsgardet

Iranska regimens parlamentariska forskningscentrum planerar att reformera artikel 190 i Irans konstitution för att göra det lättare att utfärda medborgarskap till icke-iranska soldater, heliga krigare, hängivna individer samt eliter av utländsk nationalitet, rapporterade statliga dagstidningen E’temad i förra veckan.

Utskottet för nationell säkerhet och utrikesfrågor i regimens parlament har studerat denna lagändring sedan mars vilken ändrar tidigare krav på blodsband inom iransk medborgarskapsrätt.

Lagändringen syftar till att göra det enklare för utländska medborgare, som samarbetar med regimens underrättelsetjänst samt som strider för revolutionsgardet och dess Quds-styrka, att erhålla iranskt medborgarskap.

Revolutionsgardet får ansvaret att granska dessa ansökningar under den nya lagen och ska bekräfta om den sökande ”kommer att agera i linje med den Islamiska republikens mål och utifrån revolutionsgardets order.”

”Den här diskussionen handlar om att stödja shiitiska styrkor och de som strider [för regimen] i regionen. Planen syftar till huvudsak att stödja heliga krigare som är intresserade av att skydda shiitiska intressen … Vi är ledare för motståndsrörelsen i regionen, till exempel i Syrien … vi är villiga att ha iranska styrkor där, men det finns även några pakistanska, afghanska och turkmenska shiiter … Vi kommer att använda dessa styrkors uthållighet och arbetsamhet … ”, sade Ahmad Bakhshayesh, en ledamot i regimens parlamentet, i detta avseende.

Esfanani, en annan ledamot i regimens parlamentet tillade, ”denna plan är av särskild betydelse och relaterade till landets säkerhet och nationella intressen.”

Det nya lagförslaget är ett desperat försök från prästerskapets sida ämnad att rekrytera fattiga och utsatta utlänningar från regionen för att kunna sprida terrorism och fundamentalism samt bistå sina allierade i regionen, som Assadregimen och shiitiska milisgrupper, med krigare.