Motståndsrörelsen

Senatens utrikesutskott antar lagförslag om Camp Liberty skydd

Amerikanska senatens utrikesutskott antog, den 25 juni, ett nytt lagförslag i frågan om skydd för tusentals medlemmar av Irans främsta oppositionsgrupp, Folkets Mojahedin (PMOI), som bor i Camp Liberty, Irak.

En kommitté inom den irakiska regeringen, utsedd av landets tidigare premiärminister Nouri al-Maliki för att ansvara för Camp Liberty, har på uppdrag av iranska regimen infört en omänsklig medicinsk och logistisk blockad samt andra repressiva restriktioner mot lägret inklusive besöksförbud för familjemedlemmar, parlamentsdelegationer och invånarnas juridiska representanter.

Både den irakiska kommittén och de irakiska säkerhetsstyrkor stationerade utanför Camp Liberty är under ledning av landets nationella säkerhetsrådgivare Faleh Fayaz som har nära band med regimen i Teheran och som har använt sina trupper för att göra livet oumbärlig för lägerinvånarna istället för att skydda dem.

Lägerinvånarna tvingades att flytta från Camp Ashraf till Camp Liberty, beläget nära Bagdads internationella flygplats, i 2012 efter ett samförståndsavtal mellan irakiska regeringen och FN:s Irakmission. De försvarslösa PMOI-medlemmarna i Camp Liberty har sedan dess blivit utsatta för tre dödliga raketattacker från Iranstödda shiitiska milisgrupper i Irak där flera lägerinvånare dödats.

Den irakiska regeringen har inte vidtagit några konkreta åtgärder för att gripa de terrorister som är ansvariga för dessa brott trots att de offentligt har tagit på sig ansvaret för attackerna i samtal med media.

Det antagna lagförslaget, som går under namnet ”2015 års lagförslag om att säkerställa skydd och säkerhet för iranska oppositionella i Irak”, stipulerar: ”Senast 30 dagar efter dagen för antagandet av denna lag, skall utrikesministern lägga fram en skriftlig rapport till senatens och representanthusets utrikesutskott som redogör för en bedömning av huruvida den centrala regeringen i Irak vidtar lämpliga och tillräckliga åtgärder för att garantera säkerheten och tryggheten för [iranska] oppositionella bosatta i Camp Liberty, Irak.”