Nukleärt, Nyheter

Atomavtal klar med Iran

18 dagar av intensiva förhandlingar mellan iranska regimen och världens sex stormakter i Wien producerade ett 100-sidor långt dokument som ska stoppa iranska regimens jakt på kärnvapen. Detta står klart efter en presskonferens i Wien där EU:s utrikespolitiske chef och iranska regimens utrikesminister läste upp ett gemensamt uttalande.

Vad parterna exakt har kommit överens om är fortfarande öppen för olika tolkning och mycket av det arbete som krävs för att verkligen stoppa ett kärnvapenbestyckat Iran lämnas egentligen till framtiden och framtida förhandlingar.

Prästerskapet har enligt rapporter gått med på en rad restriktioner på sitt misstänkta kärnteknikprogram och garanteras miljarder dollar och sanktionslättnader i utbyte.

Ingenting i rapporterna tyder på konkreta steg från världens sex stormakter för att försäkra sig om att de miljarder som iranska regimen nu garanteras inte ska gå till inhemskt förtryck eller fortsatt sponsring av terrorism och Islamisk fundamentalism.

Oroväckande för framtiden är också det faktum att vapenembargot mot Iran och sanktioner mot iranska regimens missilprogram kommer att hävas inom fem till åtta år förutsatt att Internationella atomenergiorganet (IAEA) bekräftar att prästerskapet fullföljer sina åtaganden enligt överenskommelsen.

Amerikanska kongressen har nu 60 dagar på sig att granska och godkänna eller förkasta överenskommelsen som Obama-administrationen förhandlat fram.