Iran fortsätter att kränka befolkningens mänskliga rättigheter

USA utfärdade en hård kritik mot iranska regimen på torsdagen för prästerskapets systematiska människorättskränkningar i landet, rapporterar flera internationella medier däribland CNN och Washington Times (WT).

Den hårda kritiken mot iranska regimen kom trots Washingtons ansträngningar att nå en kärnteknisk överenskommelse med Iran ämnad att begränsa regimens misstänkta kärnteknikprogram i utbyte mot sanktionslättnader.

Amerikanska utrikesdepartementet släppte på torsdagen sin årliga rapport om situationen för mänskliga rättigheter i olika länder i världen nästa fyra månader försenad från en lagstadgad tidsfrist i februari.

Många experter och kongressledamöter anklagade amerikanska UD för att hålla tillbaka sin rapport på grund av att Obama-administrationen inte ville irritera de iranska ledarna under de pågående kärnteknikförhandlingar, i synnerhet inför den stundande tidsfristen den 30 juni då en slutgiltig överenskommelse ska stå klart.

Utrikesdepartementet slår dock ifrån sig kritiken och menar att förseningen beror på utrikesministern John Kerrys intensiva resande och hans senaste cykelolycka.

Den årliga MR-rapporten kritiserar i kraftiga ordalag iranska regimen för ökade antal avrättningar i Iran och ”grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning” av iranska befolkningen. De grymma bestraffningarna omfattar enligt rapporten rättsligt sanktionerade amputationer och piskstraff samt politiskt motiverade våld och förtryck.

Rapporten citerar även uppgifter från FN och människorättsorganisationer som visar att Rohanis regering var ansvarig för olagliga och godtyckliga avrättningar med 721 verkställda avrättningar förra året, den näst högsta siffran i världen efter Kina. Rapporten pekar dessutom på att cirka 900 politiska fångar hålls frihetsberövade i Iran, varav minst 30 journalister.

Rapporten nämner inte specifikt fallet med Washington Posts Irankorrespondent, journalisten Jason Rezaian, som har hållits frihetsberövad av regimen i mer än 11 månader och står inför rätta anklagad för spioneri. Rezaian hålls frihetsberövad i regimens Evin-fängelse, ökänd ”för grym och långvarig tortyr av politiska motståndare till iranska regimen och dess regering”.

Amerikanska utrikesdepartementet klargjorde på torsdagen att de ekonomiska straffåtgärderna som berör brott mot de mänskliga rättigheterna kommer att finnas på plats även om vissa sanktioner mot landet ska hävas som en del av ett eventuellt kärntekniskt avtal.

Torsdagens rapport tar död på myten om att prästerskapets nya president Hassan Rohani är mer moderat eller reformvänlig än sina föregångare. Den visar tydligt att situationen för mänskliga rättigheter i landet har bara förvärrats sedan han tog över posten som prästerskapets president, i synnerhet med en dramatisk ökning av antalet avrättningar i Iran.

Denna slutsats förstärks av amerikanska utrikesdepartementets årliga rapport om terrorism i förra veckan som visade att iranska regimens stöd till och sponsring av terrorism fortsätter oförminskad.

”Jag kan inte säga att vi har sett någon meningsfull förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran” jämfört med tidigare år, sade Tom Malinowski, amerikanska utrikesdepartementets högsta tjänsteman för människorättsfrågor i samband med publiceringen av torsdagens MR-rapport.

”Oavsett Iransamtalens resultat kommer vi att fortsätta att försvara, uppmärksamma och stå upp för de mänskliga rättigheterna i Iran”, sade Malinowski och tillade ”om några sanktioner hävs som en följd av ett kärnteknikavtal kommer de MR-relaterade sanktionerna att stå kvar.”

”Under de senaste åren har iranska myndigheterna varit engagerade i det brutala förtrycket av iranska civilsamhället”, skriver WT på torsdagen och hänvisar till en undersökning från Amnesty International. ”Hundratals människor hålls frihetsberövade [och] många av dessa avtjänar fängelsestraff efter bristfälliga rättegångar inför revolutionsdomstolar för vaga anklagelser”, sade AI i sin undersökning enligt WT.

”Ironiskt nog har antalet avrättningar under den så kallade moderata presidenten Hassan Rohani ökat dramatiskt till nästan 1800 verkställda avrättningar, bland offren dussintals regimkritiker”, säger Soona Samsami, representant för Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) i USA till WT på torsdagen.

”Det politiska klimatet av förtryck och censur i Iran, i kombination med bristande rättssäkerhet i rättsväsendet, göra det påtagligt uppenbart att regimen fortsätter att använda dödsstraff inte som en avskräckning för vanliga brott, utan som ett medel för att skapa skräck bland en ung, mer orolig och rasande befolkning”, sade Samsami vidare.

”Om de senaste avrättningarna är något bevis på hur Iran ser ut ”efter ett kärntekniskt avtal” när det gäller de mänskliga rättigheterna, då är det säkert att anta att de mänskliga rättigheterna i Iran kommer att fortsätta att offras för fortsatta förhandlingar med Teheran, även om detta är moraliskt upprörande”, tillade hon i sina kommentarer till WT.