Utrikesministern: Iran måste visa att dess atomprogram är fredligt

”Iran måste visa att det kärntekniska programmet är av uteslutande fredlig karaktär på ett sätt som är verifierbart för det internationella samfundet”, det skriver utrikesminister Margot Wallström (S) på onsdagen i ett svar till en skriftlig fråga från Margareta Cederfelt (M) om avtalet mellan Iran och P5+1-gruppen som utgörs av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, alltså USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike samt Tyskland.

Utrikesministern betonade i sitt svar att en överenskommelse som ”garanterar detta undanröjer ett konkret hot och bidrar till stabilitet i en region som annars brottas med enorma utmaningar”

Margareta Cederfelt (M) hade med hänvisning till de kärntekniska förhandlingarna frågat utrikesministern hur hennes och regeringens syn på avtalet med Iran ser ut och vilken linje Sverige kommer att driva vid ett eventuellt medlemskap i säkerhetsrådet.

Förhandlingar pågår för teckna ett permanent avtal som ska sätta stopp för Irans eventuella kärnvapenambitioner med P5+1 och en tidsgräns är satt till den 30 juni 2015. Internationellt är uppfattningen om avtalet delade, skriver Margareta Cederfelt (M) i sin fråga inlämnad den 12 maj

”Dels finns uppfattningen om att lättade ekonomiska sanktioner i utbyte mot begränsningar i Irans kärntekniska program kommer att öppna upp för handel och därmed vara till gagn för alla i form av en växande marknad”, tillägger hon.

Margareta Cederfelt (M) framhåller vidare att det ”finns en rädsla för att avtalet kommer att innebära en ökad risk för att Irans atomprogram kan bli en realitet. President Obama och utrikesminister Kerry anför att Irans atomprogram kommer att ställas under övervakning under tio år. Under den tiden minskas Irans kapacitet att anrika uran och därmed ska landet inte kunna framställa kärnvapen. FN:s säkerhetsråd kommer att öva kontroll i syfte att förhindra att Iran i smyg bygger kärnvapen. Vissa länder i Irans geografiska närhet anser att avtalet inte beaktar rådande situation i Mellanöstern”.

”I april tillkännagav parterna i förhandlingarna om det iranska kärntekniska programmet ett antal nyckelparametrar för hur en gemensam övergripande handlingsplan, att slutas senast den 30 juni, ska se ut. Om dessa parametrar håller så kommer Iran bl.a. att gå med på begränsningar rörande det kärntekniska programmet kombinerat med inspektioner. I utbyte lättas de kärntekniskt relaterade sanktionerna i takt med att Iran genomför sina huvudåtaganden enligt överenskommelsen. Det kommer vidare att antas en säkerhetsrådsresolution i FN som ersätter tidigare resolutioner, men som alltjämt bibehåller vissa restriktiva åtgärder mot Iran”, svarar utrikesminister Margot Wallström (S).

Hon tillade, ”jag välkomnar att parterna kommit så här långt i förhandlingarna” men att ”i dagsläget är det med andra ord för tidigt att uttala sig om den slutliga överenskommelsen eller hur Sverige kommer att agera vid ett eventuellt medlemskap i säkerhetsrådet.”

Utrikesministern upprepade Sveriges stöd för den så kallade tvåspårspolitiken gentemot Iran (d.v.s. diplomatiska förhandlingar kombinerade med sanktioner) men understryker att än ”återstår svåra frågor att lösa och det är inte säkert hur en övergripande överenskommelse i så fall kommer att se ut.”