Nyheter

Ung man inför omedelbar avrättning i Iran

Det finns en överhängande risk för att Iran ska avrätta en 24-årig man för ett brott som ska ha ägt rum när han var under 18 år, säger Amnesty International och uppmanar iranska regimens myndigheter att stoppa alla planer på att verkställa detta dödsstraff.

MR-organisationen har varnat för att avrättningen av Hamid Ahmadi, som dömdes för att ha dödat en man med kniv under ett gängbråk som inträffade när han var 16 år gammal, kan vara nära förestående trots att Irans högsta domstolen har bekräftat att den för närvarnade behandlar en ansökan om prövning av hans fall.

Hamid Ahamdi dömdes till död i mars 2010 av avdelning 11 i appellationsdomstolen i Gilan. Domen fastställdes av regimens så kallade högsta domstol i november 2010. En bestämmelse i Irans strafflag från 2013 om domar mot ungdomar har dock tillåtit Hamid Ahmadis advokat att lämna in en ansökan om ännu en domstolsprövning baserad på hans unga ålder vid tidpunkten för det påstådda brottet .

Amnesty International uppmanar myndigheterna att omvandla Hamid Ahmadis dödsstraff.

Iran är en stat som är part till Barnkonventionen, som förbjuder införandet av dödsstraff mot personer som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Men regimen i Teheran fortsätter att döma ungdomsbrottslingar till döden men verkställer avrättnungarna efter att de dömda ungdomarna har passerat 18 års åldern.

Hamid Ahmadi var ursprungligen dömd till döden i augusti 2009. Senare samma år ändrades domen mot honom av regimens så kallade högsta domstol och skickades tillbaka till en lägre instans för ny rättegång på grund av tvivel över vittnesmål  från huvudvittnen.

Under hans rättegång tog Hamid Ahmadi tillbaka en ”bekännelse” han hade gjort i polisförvar om att han hade knivhuggit det avlidne offret i bröstet. Han uppgav att han hade erkänt eftersom tjänstemän hotade med att skicka honom tillbaka till den ökända polisutredningsenheten (Agahi) om han inte erkände brottet.

Men domstolen avvisade denna invändning och verkar inte ha undersökt anklagelserna om tvång, inklusive hot om tortyr eller annan misshandel, som ofta används av regimens polismyndighet.

Iran är bland en handfull länder i världen som fortfarande avrättar ungdomsbrottslingar.

Amnesty International har fått rapporter om minst 72 avrättningar av ungdomsbrottslingar i Iran sedan 2005. Bara under 2014 har minst 14 undgomar blivit avrättade för brott de ska ha begått som minderåriga.

FN:s kommitté för barnens rättigheter ska granska Irans genomförande av Barnkonventionen i en arbetsgrupp med en sammanträdesperiod i juni 2015 följt av en översynssession i januari 2016.