Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Situationen för politiska fångar i Iran upprör utrikesministern

“Jag delar Amineh Kakabavehs upprördhet över behandlingen av samvetsfångar i Iran som Bahareh Hedayat”, skriver utrikesministern Margot Wallström i sitt svar på tisdagen till en skriftlig fråga från Amineh Kakabaveh (V) om situationen i Iran för regimkritiska röster.

Amineh Kakabaveh (V) hade frågat utrikesministern Margot Wallström vilka åtgärder hon tänker vidta för att Bahareh Hedayat och alla andra samvetsfångar [i Iran] ska friges villkorslöst.

“Situationen för politiska och samvetsfångar har inte förbättrats de senaste åren – på vissa områden har den snarare förvärrats, till exempel vad gäller det höga antalet avrättningar”, skriver utrikesministern.

Hon tillägger, “regeringen fortsätter att kritisera och försöka påverka situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Det sker löpande genom vårt arbete i FN, genom EU och i våra bilaterala kontakter med iranska företrädare. Vi gör det i principiella frågor och i enskilda fall. Så länge situationen inte förbättras kommer frågan att vara fortsatt prioriterad för Sverige och EU.”