Folkliga protester, Nyheter

Lärare i Iran uppmanar till en vecka av landsomfattande strejk

Lärarförbunden i Teheran och andra iranska städer uppmanade i ett upprop på tisdagen alla lärare över hela Iran till landsomfattande strejk med start från lördagen den 25 april.

”Med start från lördagen den 25 april, i samband med firandet av lärarens dag, och en vecka framåt kommer alla skolor att vara stängda och lärare i Teheran kommer att delta i en protest och sittstrejk utanför parlamentet medan lärare i landets andra provinser deltar i liknande strejk utanför stadshusen i de olika provinserna”, säger lärarförbundens upprop.

”Syftet med denna sjudagars strejk är att förverkliga lärarnas krav på ökade lön och bättre levnadsvilkor, stoppa diskriminering av lärare jämfört med andra statligt anställda samt verka för ökad rättighet för landets sex miljoner lärare och deras familjer”.

Tisdagens uppmaning utfärdades av lärarförbunden i Teheran, Esfahan, Fars-provinsen, Kurdistan, Kermanshah, Tabriz, Hamedan, Chahar Mahal och Bakhtiari i samarbete med andra lärarförbund.