Motståndsrörelsen

Iraks medicinska blockad mot Camp Liberty skördar sitt 25:e offer

Ännu en invånare från Camp Liberty förlorade sitt liv i förra veckan till följd av Iraks omänskliga medicinsk blockad mot lägret.

Jalal Abedini gick bort efter en sex timmar lång operation på ett sjukhus i Bagdad, fredagen den 17 April. Han blev därmed den 25:e lägerinvånaren från Camp Liberty, sedan 2009, som förlorar sitt liv på grund av irakiska regeringens hämmande av lägerinvånarnas tillgång till nödvändigt vård.

Jalal Abedini genomgick en akutoperation den 15 april för att operera bort en tarmtumör. Han led sedan tidigare av en kronisk ögon- och öronsjukdom och levde i många år med endast en njure.

FN var informerade om hans allvarliga hälsotillstånd och hans namn stod på patientlistor för omedelbar transport till ett tredje land för behandling och vård. Han fanns även med på en lista över patienter från Camp Liberty i behov av nödvändigt vård som presenterades till Jane Lute, FN:s generalsekreterares särskilde representant för Camp Liberty-invånarnas omplacering i tredje länder, i april 2014. Men dessa försök att flytta honom till ett tredje land för nödvändigt vård förblev resultatlösa trots flera år av aktiv strävan.

Jalal Abedini var, liksom andra medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin i Camp Liberty, betraktad som skyddad person enligt den fjärde Genèvekonventionen. Han var också intervjuad av och registrerad hos FN:s flyktingorgan (UNHCR) som i flera uttalande betonat att lägerinvånarna har rätt till att åtnjuta internationellt skydd i enlighet med internationella lagar.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) framhöll i ett uttalande av den 17 april att Iraks medicinska blockad mot Camp Liberty utgör brott mot mänskligheten.

NCRI uppmanade USA och FN att ta ansvar enligt sina tidigare löften om att skydda lägerinvånarna och vidta omedelbara åtgärder för att häva denna omänskliga blockad mot lägret.

Den medicinska blockaden är endast en i raden av flera repressiva och omänskliga restriktioner mot invånarna i Camp Liberty, som tillhör iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin, och upprätthålls av irakiska regeringen på begäran av prästerskap i Iran. De utgör en betydande del i iranska regimens försök att eliminera en av de främsta oppositionsgrupperna mot dess religiösa envälde i Iran.