Motståndsrörelsen

Irak håller iransk flykting från Camp Liberty gisslan på begäran från Iran

Irakiska myndigheter har hållit en iransk flykting från Camp Liberty i förvar sedan en månad tillbaka trots att han inte är skyldig till något brott.

Irakiska domaren Nasser Moussavi beslutade att skjuta upp domstolsförhandlingen till den 14 april och fortsätta hålla Safar Zakery frihetsberövad i fängelse, skriver Iranska nationella motsåndsrådet (NCRI) i ett pressmeddelande idag, den sjunde april.

Safar Zakery, är en medlem av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI) bosatt i Camp Liberty, Irak.

Domarens beslutet är det sjätte i sitt slag vilka lett till att han missade en livsnödvändig operation på irakiskt sjukhus, bokad sedan flera månader tillbaka. ”Detta är ett klart brott mot samförståndsavtalet mellan Iraks regering och FN från december 2011 som säkerställer Camp Liberty-invånarnas välbefinnande och skydd”, påpekar NCRI i sitt uttalande.

Safar Zakery arresterades i samband med en trafikolycka utanför Camp Liberty den 16 mars då den tankbil han körde blev påkörd av en Humvee från irakiska specialstyrkan, SWAT. Både den polisman som hade följt med honom i tankbilen samt trafikpolis som undersökt olycksplatsen underströk att det var Humvee-föraren som var skyldig till olyckan, enligt uppgifter till FFFI.

Men irakiska officerare från specialstyrkan arresterade Safar Zakery istället och krävde först tre miljoner irakiska dinar för skadorna på Humveen. Camp Liberty-invånarna vägrade betala eftersom de ansåg det vara en utpressning. Zakery fördes då bort och har hållits frihetsberövad sedan dess.

Irakiska myndigheter har brutit upprepade löften om att släppa honom och domaren i fallet har ständigt skjutit upp förhandlingarna under diverse förevändningar. Detta trots att Safar Zakery har lämnat över sitt ID-kort, iranska körkort samt andra relevanta dokument till domstolen vilka visar att han åtnjuter statusen ”Skyddade Person” under fjärde Genèvekonventionen.

FN:s flyktingorgan (UNHCR) som har erkänt Camp Liberty-invånarna som asylsökande och ”Persons of concern” har i ett officiellt brev till domstolen bekräftat att ”Safar Zakery, med iranskt påbrå, anses var Persons of concern för UNHCR”.

Men trots detta vägrar domaren att släppa honom. Än mer allvarligt är NCRI:s senaste avslöjande att domaren i fallet har valt att blanda in iranska regimens ambassad i Bagdad i fallet trots Zakerys flyktingstatus.

”Domaren Nasser Moussavi väntar nu på besked från iranska regimens ambassad, vilket visar tydligt att Safar Zakery och invånarna i Camp Liberty är utsatta för en ny komplott [iscensatt av regimen i Teheran]”, skriver NCRI i sitt pressmeddelande med hänvisning till domarens beslut att hålla kvar Safar Zakery i ytterligare en vecka.

NCRI uttryckte även djupt oro för Zakerys säkerhet och tillade att händelsen visar att han i verkligheten hålls som gisslan av irakiska myndigheter på begäran av iranska regimen.

Detta agerande ”strider mot samförståndsavtalet mellan Iraks regering och FN samt flera internationella lagar som stipulerar flyktingarnas rättigheter … iranska motståndsrörelsen uppmanar den amerikanska regeringen, FN:s Irakmission (UNAMI) samt UNHCR, som vid upprepade tillfällen förbundit sig till att säkerställa Liberty-invånarnas välbefinnande och säkert, att vidta brådskande åtgärder för att stoppa denna gisslantagning och säkra Safar Zakerys omedelbara frigivning för att hindra iranska regimens komplott [mot dessa försvarslösa flyktingar]”, tillägger NCRI i sitt pressmeddelande. Invånarna i Camp Liberty har i flera dagar protesterat mot detta olagliga frihetsberövande och krävt Zakerys omedelbara frigivning.

NCRI skriver i ett annat uttalande från igår, den sjätte april, att ”det har nu gått 62 dagar sedan irakiska agenter stationerade vid Camp Liberty som är under befäl av irakiska regeringens nationella säkerhetsrådgivare, Faleh Fayyad, vägrar lämna över Ali Salaris döda kropp för begravning. Ali Salari avled den fjärde februari i år och blev den 24:e invånaren från Camp Liberty som plågades till döds till följd av den medicinska blockaden mot lägret.”