367 kongressledamöter varnar Obama för avtal med Iran

En stor majoritet av amerikanska kongressledamöter har undertecknat ett öppet brev till president Obama som varnar att alla kärnvapenavtal med Iran kräver kongressens godkännande för ett genomförande, rapporterar nyhetskanalen CNN på måndag.

Brevet som är undertecknade av 367 amerikanska lagstiftera varnar Obama att ”permanenta sanktionslättnader skulle kräva ny lagstiftning” från kongressen.

Vid granskning ett sådant avtal, måste kongressen vara övertygad om att dess villkor utestänger alla möjliga vägar för iranska regimen att tillverka kärnvapen.

Kongressledamöterna tillade i sitg brev att kongressen kan helt enkelt överväga att inte lätta på de permanenta straffåtgärderna om de inte får säga sitt om ett slutgiltigt Iranavtal.

47 republikanska senatorer i ett brev direkt till iranska regimens ledare av den 10 mars, förklarade att ett avtal om Irans omtvistade kärnteknikprogram som undertecknas av president Obama utan kongressens godkännande är endast ett verkställande avtal mellan Obama och Khamenei och kan hävas av nästa president ”med endast ett penndrag”.