Nukleärt, Nyheter

Stormakterna för samtal om att häva FN:s sanktioner mot Iran

Världens sex stormakter har börjat samtal om en resolution vid FN:s säkerhetsråd som häver FN:s sanktioner mot Iran om parterna når ett slutgiltigt avtal med Teheranregimen, rapporterar Reuters exklusivt under torsdagen genom att citera anonyma västerländska tjänstemän.

Detta kan vara ett steg som skulle kunna göra det svårare för den amerikanska kongressen att upphäva ett avtal, sade västerländska tjänstemän till Reuters.

Samtalen mellan iranska regimen och den så kallade P5+1-gruppen (eller EU3+3) med de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsrådet, Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och USA plus Tyskland sker inför svåra förhandlingar om ett slutgiltigt avtal kring Teheranregimens misstänkta kärnteknikprogram som kommer att återupptas i nästa vecka.

Åtta FN-resolutioner, varv fyra som reglerar sanktionerna mot Teheranregimen, förbjuder Iran från urananrikning och annan känslig kärntekniskt arbete. De förbjuder även landet från att köpa och sälja kärnteknik samt allt kopplade till ballistiska missiler. FN:s säkerhetsråd har sedan tidigare även infört ett vapenembargo mot Iran.

Iranska regimen har systematiskt brutit mot dessa FN-resolutioner och FN:s vapenembargo sedan 2006 då de först infördes.

Iranska regimen ser ett hävande av FN:s straffåtgärder som ett mycket viktigt steg då åtgärder från FN utgör en rättslig grund för de strängare amerikanska och europeiska straffåtgärder som idag finns mot landet. USA och EU citerar ofta brott mot FN-resolutioner, som förbjuder urananrikning och annat känsligt kärntekniskt arbete, som motivering för att införa ytterligare sanktioner mot Iran.

USA:s utrikesminister John Kerry sade under en utfrågning vid amerikanska kongressen på onsdagen att ett kärntekniskt avtal med Iran inte skulle vara juridiskt bindande, vilket innebär att framtida amerikanska presidenter skulle kunna besluta om att inte fullfölja det. Den åsikten betonades i från

47 republikanska senatorer betonade just detta i ett öppet brev som på måndagen skickades till iranska regimens ledare. Senatorerna hävdade i brevet att varje avtal skulle upphävas när USA:s nuvarande president Barack Obama lämnar sin post i januari 2017.

Men en resolution från FN:s säkerhetsråd som godkänner ett eventuellt kärntekniskt avtal med Iran kan vara juridiskt bindande, säger västerländska diplomater. Det skulle kunna försvåra och möjligen underminera framtida försök från republikanerna i Washington att upphäva en överenskommelse.

Hittills har förhandlingarna fokuserat på USA:s och EU:s sanktioner mot Irans energi- och finanssektor, som Teheranregimen desperat försöker få bort. Denna fråga är en av de svåraste frågorna att lösa under samtalen som återupptas i nästa vecka i Lausanne, Schweiz, mellan Iran och P5+1-gruppen (eller EU3+3).

Men västerländska tjänstemän som deltar i förhandlingarna sade till Ruters att de även diskuterar de element som ska ingå i ett förslag till resolution från FN:s säkerhetsråd i syfte att börja lätta på FN:s kärnteknikrelaterade sanktioner som varit i kraft sedan december 2006.

”Om det finns ett kärntekniskt avtal, och det är fortfarande en stor ”om”, vill vi snabbt kunna flytta till frågan om FN:s sanktioner”, sade en tjänsteman, som ville vara anonym, till Reuters.

Förhandlingarna pågår på utrikesministernivå mellan världens sex stormakter och Iran, och inte vid FN i New York. En högt uppsatt tjänsteman för Obama-administrationen bekräftade officiellt för Reuters att sådana diskussionerna pågick.