Avrättningar, Nyheter

10 hängda i sydvästra Iran

Enligt rapporter från människorättsaktivister i Iran har 10 män avrättats genom hängning i Adelabad- fängelset i Shiraz, sydvästra Iran, tidigt på måndagsmorgonen.

Enligt denna rapport har sju av fångarna blivit avrättade enligt regimens islamiska lagar om vedergällning (Qisas). De tre andra har enligt samma uppgifter avrättats för narkotikabrott.

FFFI har hittills inte kunnat få information om offrens identitet. Iranska regimen och dess statliga medier har inte heller rapporterat om dessa avrättningar.

Den verkliga statistiken över antalet avrättningar i Iran för 2014 visar att 61 procent av regimens offer har avrättat i hemlighet i landets fängelser.