Nyheter

Flyktingar i Kanada mister uppehållstillstånd om de reser till hemlandet

Ottawa har det tyst långsamt ökat insatserna för att strippa permanent uppehållstillstånd från tidigare flyktingar som beviljats asyl i Kanada men som senare besökt det land de en gång flytt på grund av förföljelse.

Den federala regeringen genomför nu aktivt de ändringar i invandringslagen som kom under 2012 och som kallas för ”upphörande av ansökan”. Lagändringen tvingar flyktingar i Kanada att lämna landet om omständigheter som låg till grund för att bevilja dem flyktingstatus förändras.

Antalet personer som fått sin permanenta uppehållstillstånd indragna i 2014 var nästan fem gånger så många som under 2012, från 24 till 116 personer, enligt landets migrations- och flyktingstyrelse (Immigration and Refugee Board, IRB), som har mandat att besluta om individer fortfarande anses vara flyktingar eller inte.

Ett internt dokument som det kanadensiska rådet för flyktingar har kommit över visar att Kanadas konservativa regering har som mål att dra tillbaka uppehållstillstånd för 875 personer årligen.

Talespersoner för rådet säger att regeringens initiativ har skapat oro och rädsla bland tidigare flyktingar som ibland reser tillbaka till sina hemländer för att besöka sjuka släktingar eller som gör ett längre besök i hemlandet efter att förhållandena där har förbättrats.

Lagen säger inte hur ofta och hur länge en flykting kan besöka eller bo i sitt hemland för att utgöra vad som i regeringen kallar ”re-availment (ungefär, åter vara till nytta)”. Ottawa säger dock att individer anses ”vara fri från förföljelse” i det land som de tidigare har flytt om de ansöker om och får ett nationellt pass eller förnyar [gamla] passet frivilligt.