Nukleärt, Nyheter

Spänt läge inför helgens möte mellan Iran och USA i Genève

Iranska regimens och USA:s utrikesministrar Javad Zarif och John Kerry ska träffas i Genève i helgen för en ny omgång av samtal om regimens kärnteknikprogram, uppger källor i Iran enligt TT och Agence France-Presse (AFP).

USA och Iran kommer enligt rapporterna att hålla fyra dagars samtal som sedan ska utvidgas till att även omfatta representanter från samtliga länder i den så kallade P5+1-gruppen, som består av USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Förhandlingarna har pågått sedan februari förra året i syfte att nå en slutgiltig överenskommelse som begränsar regimens möjligheter att framställa kärnvapen i utbyte mot lättade sanktioner.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) skriver dock i en hemlig rapport som delats ut till dess medlemsstater och medlemmarna i FN:s säkerhetsråd på torsdagen att iranska regimen fortfarande inte har besvarat två av de avgörande frågorna från FN-organet angående landets kärnteknikprogram.

Iranska regimens svaren skulle ha varit inne i augusti förra året och rör bland annat tester av sprängämnen samt andra misstänkta aktiviteter som kan relatera till kärnvapenutveckling.

”Iran har inte gett några förklaringar som kan hjälpa organet att reda ut de ovanliga praktiska åtgärderna”, skriver IAEA i rapporten som Reuters som tagit del av, enligt TT.

De uteblivna svaren kommer enligt experter och internationella medier att försvåra helgens samtal mellan Kerry och Zarif.

Iranska regimen och världens sex stormakter den så kallade P5+1-gruppen har tidigare kommit överens om tidsfristen den 30 juni för att nå en slutgiltig överenskommelse. De har dock fram till den 24 mars att skissa ut en politisk överenskommelse som sätter ramarna för det slutgiltiga avtalet.

USA:s president Barack Obama varnade nyligen om samtalen med Iran, rapporterade TT, måndagen den nionde februari. Han sade med hänvisning till tidsfristen i mars att det inte finns någon anledning att ännu en gång förlänga de kärntekniska förhandlingarna med Iran, om inte Teheran säger sig vara villigt till ett avtal.

TT citerade Obama som sade, ”Jag ser inte att en ytterligare förlängning är fruktbar om de (Iran) inte går med på att den grundläggande frågan är att världen vill ha försäkringar om att Iran inte försöker anskaffa kärnvapen”.