Nyheter

Tidsfristen för kärntekniksamtalen i mars, sista chansen för Iran

USA:s utrikesminister John Kerry sade i en intervju som sändes på söndagen att det skulle vara ”omöjligt” att förlänga kärntekniska förhandlingarna med Iran om parterna inte når en överenskommelse kring grundläggande principer under de kommande veckorna.

Kerry använde ett mer kategoriskt språk än tidigare och uteslöt definitivt en tredje förlängning av samtalen med Iran som syftar till att stoppa regimens misstänkta kärnteknikprogram.

Parterna kom överens om att förlänga en tillfällig överenskommelse som var på plats ett år tidigare för en andra gång till 30 juni 2015, när de inte kunde nå ett slutgiltigt avtal innan den självpåtagna tidsfristen i november. John Kerry sade då att det måste finnas en överenskommelse om de viktigaste punkterna innan slutet av mars 2015.

Under en intervju med NBC:s ”Meet the Press (Möt pressen)” som spelades in i lördags i München vid sidan av en internationell säkerhetskonferens stängde John Kerry dörren för ännu en förlängning av förhandlingarna.

”Den enda chansen som jag kan se för att förlänga förhandlingarna vid denna tidpunkt är att om vi verkligen har en överenskommelse om ramverket för ett slutgiltigt avtal … Då vet du exakt vad som förväntas av dig”, sade han enligt en utskrift av intervjun.

En anledning för att förlänga förhandlingarna med en sådan överenskommelse i hand, tillade Kerry är att få ner de komplexa detaljer som finns i överenskommelsens bilagor på papper.

”Men om vi inte kan ta de grundläggande beslut som måste tas under loppet av de kommande veckorna, så tror jag bokstavligen att det skulle vara omöjligt att förlänga förhandlarna”, sade han. ”Jag tror inte att vi skulle vilja förlänga under sådana omständigheter. Antingen tar du de beslut som behövs för att bevisa att ditt program har endast fredliga ändamål, eller om du inte kan göra det, kan det berätta en historia som ingen av oss vill höra”, sade Kerry under intervjun med hänvisning till iranska regimen.

Kerry har träffat iranska regimens utrikesminister Javad Zarif vid flera tillfällen under de senaste veckorna, bland annat två gånger under helgens säkerhetskonferens i München.

Amerikanska utrikesdepartementet har nästan inte släppt några detaljer om de svåra förhandlingarna utöver att parterna har gjort framsteg.

Men ledamöter i amerikanska kongressen är oroliga för ett ”dåligt” avtal med Iran och överväger att införa nya sanktioner mot landet för att tvinga fram eftergifter från Iran,i synnerhet när det gäller antalet centrifuger som Iran ska få behålla.

Vita huset har uppmanat till tålamod och säger att fler sanktioner nu kan leda till att iranierna överger samtalen vilket leder till att den tillfälliga överenskommelse som har stoppat delar av regimens misstänkta kärnteknikprogram kollapsar och riken för ett krig ökar.

Samtidigt försöker den hårdföra fraktionen nära iranska regimens högsta andlige ledare, Ali Khamenei, att underminera pågående förhandlingar och stoppa ett permanent kärnteknikavtal med USA.

”Vi måste ta vara på denna möjlighet [för att nå ett slutgiltigt avtal]. Det kan vara det sista” sade iranska regimens utrikesminister Zarif under ett forum på säkerhetskonferensen i München igår. Zarf varnade i förra veckan att ett misslyckande att nå ett kärntekniskt avtal kan innebära slutet för den ”moderata” presidenten, Hassan Rohanis ämbete och politiska inflytande.