Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN fördömer iranska regimens MR-kränkningar

FN:s generalförsamling antog en resolution på torsdagen som fördömer iranska regimens systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran.

Resolutionen kritiserar prästerskapets flitiga användning av omänskliga straff, som piskning och amputationer, samt dess användning av dödsstraff, i synnerhet mot minderåriga.

Resolutionen kritiserar även den senaste tidens dramatiska ökning av antalet avrättningar och offentliga hängningar i landet.
Detta är den 61: a resolution från FN som fördömer prästerskapets grymma och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran.

Torsdagens resolution fördömer dessutom de omfattande och allvarliga inskränkningarna i iranska folkets rätt till mötes-, förenings-, åsikts- och yttrandefrihet.