Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Ännu en ungdomsbrottsling avrättad i Iran

Iranska regimen avrättade en ung man genom hängning i ett fängelse i staden Tabriz, enligt uppgifter från Iran på måndagen.

Rahim Nosrallahzadeh satt i fängelse sedan 14-årsåldern då regimens myndigheter arresterade honom för att ha dödat sin vän av misstag, enligt uppgifterna från Iran.

Han är därmed den nionde ungdomsbrottsling som avrättas i Iran sedan prästerskapets så kallade ”moderata” president Hassan Rohani kom till makten förra året. Några av de andra avrättade ungdomsbrottslingarna heter Fardin Jafarian, Ahad Akbari, Behnam Hakimkhani, Mohsen Mogahdam.

Iranska regimens lagar tillåter dödsstraff för ungdomar som nått straffbarhetsåldern vilket enligt prästerskapets medeltida konstitution är nio år för kvinnor och femton år för män.

Artikel 6 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt artikel 37 i Barnkonventionen, vilka Iran har ratificerat, förbjuder avrättning av en individ för brott som individen begått när hen var under 18 år.