Nyheter

Iran finansierar terrorstyrkan via kinesiska banker

Iranska regimen överför pengar via kinesiska bulvanföretag och banker för att finansiera sin terroriststyrka Qods-styrkan, avslöjade en ny västerländsk underrättelsetjänstrapport.

I rapporten som granskats av Reuters sägs att ”Shenzhen Lanhao” är ett av flera bulvanföretag i Kina som tar emot pengar från Iran via en kinesisk bank som sedan överförs till Qods-styrkan som utgör en del av iranska regimens revolutionsgarde.

Qods-styrkan tillhandahåller vapen, stöd och militärutbildning för olika terroristgrupper i Mellanöstern.

Amerikanska och europeiska tjänstemän säger att iranska regimen har också beväpnat och utbildat regeringsstyrkor i Syriens inbördeskrig i strid med FN:s vapenembargo. Både EU och USA klassar Qods-styrkan som en terroristgrupp och har inför sanktioner mot denna elitstyrka.
Underrättelserapporten tillägger att Irans centralbank (CBI) har konton i Banc of Kunlun Co Ltd, en bank som tillhör kinesiska oljeföretaget China National Petroleum Corp.

Qods-styrkan kontrollerade iranska företag, bland annat ett som heter Bamdad Capital Development Co, och använde dessa konton för att föra över pengar till antingen kinesiska företag som direkt kontrolleras av Qods-styrkan eller till kinesiska företag som Qods-styrkan måste betala till, som t.ex. Shenzhen Lanhao.

Den sju sidor långa rapporten tillägger att ” överföringar från konton som innehas av CBI till banken Kunlun skedde på Qods-styrkans begäran. Pengarna överförades senare till kinesiska företag som är kopplade till terrorgruppen i syfte att tillfredsställa deras finansiella behov.”
När pengar överförs från banken Kunlun till andra enheter, kan Qods-styrkan använda denna kapital för att finansiera sina hemliga verksamheter i andra länder, enligt rapporten.

Rapporten visar ingenting på att vare sig den kinesiska regeringen eller Banc of Kunlun kände till kopplingarna till Qods-styrkan och terrorgruppens jopplingar till bankens transaktioner.
Rapporten uppskattar att hundratals miljoner dollar har gått från Kunlun till Qods-styrkan under det senaste året, även om det exakta beloppet är okänt.

När västerländska sanktioner skärptes mot Iran under 2012,

Peking använde Kunlun som sin huvudbank för att hantera miljarder dollar i oljebetalningar till Iran, vilket skyddar andra kinesiska banker från ett eventuellt straff på grund av brott mot västerländska sanktioner. Kunlun hade tillgångar på cirka 40 miljarder dollar vid slutet av 2013, enligt bankens årsredovisning.