Mänskliga Rättigheter

Nytt lagförslag ska tysta oberoende advokater i Iran

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, skrev den sjätte november på sin hemsida att han hyser farhågor om att ett nytt lagförslag från iranska regimen ska hota advokaters oberoende ställning i Iran.

Regimens lagförslag som går under namnet ”Lagen om advokaters formella ställning (Formal Attorneyship Bill) syftar till att inrätta ett ”övervakningsorgan” bestående av regimens tjänstemän med befogenhet att utfärda och dra in advokatlicenser, varnar Ahmad Shaheed.
Internationella Advokatsamfundets Institution för Mänskliga Rättigheter utfärdade också ett pressmeddelande där man uttryckte en ”allvarlig oro” över lagförslaget och uppmanade prästerskapets regering att dra tillbaka det, sade han.

Dr Shaheed skriver på sin hemsida den sjätte november att ”[Iranska] regeringens beslut nyligen att återuppta arbetet med att anta detta lagförslag genom att presentera en proposition till parlamentet, har återigen väckt oro bland iranska advokater och jurister över dess eventuella konsekvenser att ytterligare underminera juristers oberoende ställning i Iran.”

”I juni 2013 då [iranska] regeringen slutade att behandla lagförslaget, välkomnade jag beslutet, och jag uppmanade regeringen att dra tillbaka lagförslaget helt”, skriver Dr Shaheed.

”Den nuvarande administrationen ändrade och godkände tyvärr rättsväsendets version av lagförslaget i juni i år och överlämnade det till parlamentet för ett godkännande i september. Rättsväsendet, tillsynes missnöjd med regeringens ändringar i propositionen har lämnat in en egen version av lagförslaget till parlamentet för godkännande”, sade Dr Shaheed beklagande.

Han tillade, ”det nuvarande utkastet till propositionen tydligt underminerar advokaters oberoende ställning, eftersom det inrättar ett övervakningsorgan som får befogenhet att utfärda och dra in advokatlicenser … Övervakningsorganet kan dessutom behandla överklaganden från olika regeringstjänstemän, bland dem från chefen för rättsväsendet och underrättelseministeriet … även högsta disciplindomstolen för domare i landet kan enligt lagförslaget besluta att återkalla licenser.”