Nyheter

Iranska regimen försvarar sina barbariska människorättsbrott

Iranska regimen försvarade sina systematiska brott mänskliga rättigheter på fredagen och avfärdade västvärldens kritik mot ökat inhemskt förtryck och en kraftig ökning av antalet avrättningar i Iran som politiskt motiverade anklagelser med avsikt att demonisera prästerskapets styre.

Mohammad Javad Larijani, generalsekreterare för iranska regimens så kallade ”högsta råd för mänskliga rättigheter” som är en del av prästerskapets rättsväsende, gick till verbalt attack mot vad han kallade för ett försök att ”påtvinga västerländsk livsstil inklusive rättigheter för homosexuella under parollen mänskliga rättigheter”, rapporterar Reuters från Genève på fredagen.

Larijanis absurda och tragikomiska kommentarer kom under en mer än tre timmar lång granskning av Teheranregimens meriter i fråga om mänskliga rättigheter av FN:s MR-råd.

Larijani försvarade även Reyhaneh Jabbaris avrättning och skyllde hennes öde på den internationella uppmärksamhet som fallet har fått.

Reyhaneh Jabbari avrättades i lördags genom hängning vid Teherans ökända Evin-fängelse efter att ha suttit sju år i fängelset.
Hon anklagades för mord på en tidigare tjänsteman för regimens underrättelseministerium som försökt våldföra sig på henne. Reyhaneh hävdade ständigt att hon agerat i självförsvar och inte har dödat mannen. Uppgifter gör gällande att en annan icke-namngiven man var också närvarande på platsen vid tiden för mordet men regimens myndigheter har inte följt upp det spåret. Prästerskapets så kallade rättsväsende, där Javad Larijanis bror, Sadeq Larijani är ordförande, fällde henne för mordet i en mycket bristfällig rättegång, enligt flera FN-experter och MR-organisationer.

Den döde mannens anhöriga vägrade att bevilja henne ett uppskov inom den 10-dagars tidsfrist som fastställts av prästerskapets medeltida sharialag som trädde i kraft sedan mullorna usurperade makten i Iran efter 1979 års folkliga revolution mot Shahens diktatur.

”Vi lyckades inte få till en förlåtelse från offrens hjärtan … Vi är mycket ledsen över att två medborgare förlorat livet, men dödsstraff eller ”Qisas” är en unik egenskap i vårt system. Jag tycker att det lönar sig för västvärlden att titta närmare på saken”, sade Larijani.

Larijani tillade, ”jag hade bett mannens anhöriga att förlåta Jabbari och skona hennes liv … men tyvärr kunde vi inte, kanske på grund av att det pågick en enorm propaganda som skapades i just det här fallet”.

”Tanken att det bara finns bra saker i västvärldens gemenskap, västvärlden mot resten av världen, det är en mycket destruktiv idé om mänskliga rättigheter”, tillade han.

Kanadas ambassadör Elissa Golberg berättade inför FN:s MR-råd att hennes land ångrade ”Irans underlåtenhet att tillämpa normer för rättssäkerhet och rättsstatsprincipen” i detta mål.

Shadi Sadr, en iransk advokat som försvarade Jabbari under hennes två första år i fängelset, sade vid ett informationsmöte efter MR-rådets session att Jabbari hade rapporterat att hon hade blivit torterat.

Mannen hon dödade hade arbetat för underrättelsetjänsten, enligt Sadr, som tvingades fly Iran under 2009.

Domare vid [första] rättegången berättade för oss alla, advokater, Reyhaneh och hennes familj att ”jag kommer att ge dig dödsstraff, slösa inte min tid eftersom hon är skyldig och måste avrättas”, sade Sadr med hänvisning till den första domaren i målet.
Larijani sade att rättssäkerheten och iranska rättsväsendets självständighet är inskriven i landets [lös prästerskapets] konstitution och lagar. Rättsliga och fängelsepersonal utbilas ständigt i mänskliga rättighetsfrågor.

Iran diskriminerar inte på grund av ras, kön eller religion och ”alla medborgare i Iran är lika inför lagen”, sade Larijani i ett direkt hån mot alla regimens offer och iranska folkets intelligens.

Iranska människorättsaktivister i exil anklagade Teheranregimens delegation för att ducka för medlemsstaternas frågor och vilseleda dem med sina svar, rapporterar Reuters på fredagen i samband med FN:s MR-rådets allmänna länder granskningar som vart fjärde år granskar samtliga medlemsländers meriter i frågor om mänskliga rättigheter.

”De hade inte kommit hit för att svara på eventuella frågor, de var bara här för att spela ett spel”, berättade Mohammad Nayyeri, medlem av iranska advokatsamfundet som lever i exil, vid en presskonferens.
”Det är omöjligt att överklaga en dom för narkotikabrott. Stening är fortfarande en del av den nya strafflagen [i Iran]”, tillade han.
”Det fortsätter att komma rapporter om regeringens trakasserier mot medlemmar av religiösa minoriteter. Journalister har arresterats, satts i fängsels eller hindras från att göra sitt arbete”, sade USA:s ambassadör Keith Harper i ett tal.

Han uppmanade samtidigt iranska regimen att släppa Jason Rezaian, Washington Posts Irankorrespondent som hålls frihetsberövad i fängelse sedan juli månad utan någon formell anklagelse, ”för att visa sitt engagemang för yttrandefrihet”.
Storbritanniens vice ambassadör Mark Matthews uttryckte oro över en ”kraftig ökning av antalet avrättningar i Iran under det senaste året”.

”Vi noterar med oro fortsatt utbredd diskriminering av religiösa minoritetsgrupper, särskilt mot bahaier och kristna, samt rapporterade trakasserier, förhör och frihetsberövande av journalister och människorättsförsvarare”, sade han.

Diane Ala’i, Genève-representant för bahaier, en religiös minoritet som inte är erkänns i prästerskapets konstitution, sade till journalister att ”just nu sitter 100 bahaier i fängelse bara på grund av deras religion”.