Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Utrikesminister: Sverige ska verka för att förbättra MR-situationen i Iran

Nya utrikesministern, Margot Wallström, uppmärksammade fallet Reyhaneh Jabbari på onsdagen och sade att regeringen kommer att verka för ökade rättigheter för kvinnor och barn i världen och i synnerhet i Iran.

”Mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, är en prioritering för regeringen. Det gäller självfallet även i förhållande till Iran”, skriver hon i ett svar till en skriftlig fråga från Amineh Kakabaveh (V) om iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter.

Reyhaneh Jabari, en ung iransk skådespelare har dömts till döden av prästerskapets så kallade rättsväsende anklagad för att ha dödat en av regimens underrättelsetjänstagenter som försökt våldföra sig på henne.

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, har tidigare sagt att vittnesmål från ”tillförlitliga källor” indikerar att Reyhaneh Jabbari agerade i självförsvar efter att agenten försökt utnyttja henne sexuellt.

”Sverige, EU och stora delar av det internationella samfundet upprörs av och följer Jabbaris fall noga … Det lokala EU-ordförandeskapet i Teheran har upprepade gånger bett iranska företrädare att se över fallet. Den Höga Representanten Catherine Ashtons talesperson har begärt att iranska myndigheter ska ge Jabbari en ny rättegång”, skriver utrikesministern i sitt svar.

Hon tillade, ”i skrivande stund har avrättningen av Reyhaneh Jabbari skjutits upp en tid. Vi kommer i fortsatta kontakter med iranska myndigheter att med kraft framföra våra krav på att avrättningen inte ska genomföras”.

Margot Wallströms svar kom efter att Amineh Kakabaveh (V) frågat utrikesministern om hon avser intensifiera kritiken av den iranska regimens brott i enlighet med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och kvinnans och barnets rättigheter.

Utrikesministern uppmärksammade även det fruktansvärda läget för mänskliga rättigheter i Iran och skrev ”vi nås alla dagligen av uppgifter om Irans övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, och enskilda fall som detta sätter fokus på bristerna i det iranska rättssystemet, inte minst i behandlingen av kvinnor … Som Amnesty International också påpekat bryter Iran mot sina förpliktelser enligt konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, som kräver att dödsdömda ska ha rätt att söka nåd eller omvandling av straffet.”

Hon tillade att ”regeringen kommer fortsätta att driva arbetet i FN för att förbättra MR-situationen i Iran, inklusive genom stöd till den särskilda rapportören för situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Rapportören har uppmärksammat bristerna vad avser kvinnors rättigheter, inklusive i frågor om våld i hemmet, tvångs- och barnäktenskap, deltagande i politiskt beslutsfattande och rätten till högre utbildning m.m”.