Engagemang, Nyheter

Manifestation i Stockholm och Göteborg: Avskaffa dödsstraffet i Iran

FFFI:s medlemmar, exiliranier, svensk-iranier och sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet deltog under lördagen i manifestationer i Stockholm och Göteborg för att protestera mot den oroväckande ökningen av antalet avrättningar i Iran.

Deltagarna i Göteborg och Stockholm betonade att prästerskapets envälde har genomfört närmare 1000 avrättningar varv flera genom offentlig hängning under Rohanis första år som president.

De fördömde regimens systematiska användning av dödsstraff som under senaste månaderna har följts av en ny våg av godtyckliga arresteringar av journalister, människorättsaktivister och oppositionella jämte ökad censur av sociala medier och press.

Detta i ett försök att förebygga och stoppa folkliga missnöjesyttringar och regimkritiska protester. Detta har dock inte skrämt iranska folket till tystnad och de göra enorma personliga uppoffringar för att öppet uttrycka sitt missnöje och kritisera prästerskapets medeltida politik.

”Rohanis första år med ett ökat inhemska förtryck visar att begreppet ”moderat” president i prästerskapets envälde är endast en bedräglig illusion”, sade en av deltagarna i manifestationen i Göteborg.

”Internationella samfundet kan inte fortsätta blidka prästerskapets systematiska människorättsbrott i hopp om att säkra eftergifter under de pågående förhandlingarna om prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram”, sade FFFI:s vice ordförande Mojtaba Ghotbi som deltog i manifestationen i Stockholm.

Davoud som också deltog i manifestationen i Stockholm tillade ”omvärlden måste överge denna skamliga realpolitik och istället fokusera på det fruktansvärda läget för mänskliga rättigheter i Iran. … Sverige och EU måste nu öka trycket på prästerskapet och dess högsta ledare tills dess att regimen avskaffar dödsstraffet, friger samtliga politiska fångar, respekterar sin iranska folkets fri- och rättigheter.”

Manifestationerna manade den nya utrikesministern, Margot Wallström, att agera mot iranska regimens förtryck och framföra Sveriges starkaste protester mot regimens systematiska användning av dödsstraff, i synnerhet senaste tidens ökade avrättningar i landet.

”Den nya utrikesministern kan dessutom hedra Internationella dagen mot dödsstraff genom att kalla upp iranska regimens ambassadör till UD för att framföra Sveriges starka protest mot regimens systematiska användning av dödsstraff som ett politiskt verktyg och kräva ett omedelbart stopp för samtliga avrättningar i landet”, krävde deltagarna i Stockholm och Göteborg.

De uppmanade dessutom människorättsorganisationer, politiska partier i riksdagen, regeringen och UD att kräva att prästerskapet ska bevilja inresevisum till FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, så att han kan besöka landet för sin utredning i enlighet med hans mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter.