Motståndsrörelsen, Nyheter

Över 150 parlamentariker från Europa uppmanar Iraks nya regering att skydda Camp Liberty

Europarådets parlamentariska församlings utskott för politiska frågor och demokrati antog under torsdagen, den andra oktober, ett uttalande om situationen i Camp Liberty där ledamöterna uttryckte sin oro för lägerinvånarnas säkerhet och välbefinnande.

De underströk även i sitt uttalande att ”dessa individer har erkänts som ”Persons of Concern” och ”Skyddade Personer” enligt den fjärde Genèvekonventionen och internationell rätt.”

”Parallellt med det inhemska förtrycket fortsätter Irans nuvarande regim att begå alla möjliga brott genom sina ombud mot de försvarslösa Ashraf-invånarna, idag bosatta i fängelseliknande Camp Liberty i Irak”, skriver utskottet i sitt uttalande.

”Efter sex dödliga attacker och en omänsklig belägring har 137 iranska flyktingar i lägren Camp Ashraf och Camp Liberty, Irak, blivit dödade och över 1300 blivit skadade av totalt 3200 som de var på den tiden (sedan 2009)”.

Ledamöterna från Europas samtliga parlament tillade i sitt uttalande att ”vi kräver en omedelbar frigivning av de sju Ashraf gisslan, som har varit i Maliki regeringens förvar samt uppmanar FN att utreda sex massakrer i Ashraf och Liberty för att ställa förövarna till svars.”

Utskottet för politiska frågor och demokrati uppmanade desstuom ”Iraks nya premiärminister Al-Ebadi att utropa Camp Liberty som ett flyktingläger under ledning av FN:s flyktingorgan (UNHCR), lyfta den omänskliga blockaden samt häva andra repressiva restriktioner mot lägerinvånarna”.

Denna uppmaning fick också stöd av 90 andra ledamöter i Europarådets parlamentariska församling (PACE) i en skriftlig förklaring ”Stöd mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i Iran för att övervinna extremism, stoppa Irans teokrati från inblandning i Irak, Syrien och regionen” som publicerades på PACE:s hemsida under fredagen.

Ledamöterna konstaterade i sin förklaring att ”brotten mot de mänskliga rättigheterna, avrättningar och godtyckliga arresteringar fortsätter i Iran. Över 1000 personer har blivit avrättade genom hängning på ett år under ”moderata presidenten” Rohani.”

”Den religiösa diktaturen i Iran är centrum för terrorism. Vi tror att det är så eftersom vi ser att 137 försvarslösa invånare i Camp Liberty har dödats i sex dödliga attacker från Iraks regering på order av iranska regimen, sedan 2009”, tillade ledamöterna i sin skriftliga förklaring.

”Islamisk extremism expanderade tyvärr i Irak och Syrien till följd av sekteristisk inblandning från Iran och dess ombud. Vi är överens med Iranska nationella motståndsrådets president Maryam Rajavis position att ”vi måste stödja etableringen av demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen samt en sekulär och tolerant stat i Iran för att övervinna islamisk extremism”, förklarade de 90 ledamöterna.

De varnade även för iranska regimens misstänkta kärnteknikprogram och förklarade att ”Internationella atomenergiorganets (IAEA) senaste rapport visade att regimen har för närvarande inte för avsikt att överge sitt kärnvapenprojekt. Vi betonar att varje form av kärnteknikavtal med Iran som inte omfattar genomförandet av resolutioner från FN:s säkerhetsråd, ett stopp för urananrikning och IAEA:s obehindrade tillgång [till regimens anläggningar], kommer att lämna vägen öppen för alla skurkstater att skaffa kärnvapen.”