Nukleärt, Nyheter

Kärntekniska samtal med iranska regimen kör fast

Förhoppningar om att iranska regimen och världens sex stormakter ska kunna nå ett omfattande avtal kring prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram innan tidsfristen, den 24 november, grusades sedan en högt uppsatt iransk tjänsteman och Frankrikes toppdiplomat sade att parterna har misslyckats att göra betydande framsteg mot detta mål under den senaste omgången av samtal.

Frankrikes utrikesminister Lauren Fabius sade till reportrar under fredagen att han och hans kolleger inte skulle delta i ett planerat möte på ministernivå eftersom ”det inte finns några betydande framsteg just nu”. Iranska regimens medier citerade regimens vice utrikesminister Abbas Araghchi och rapporterade att parterna hade ”ännu inte kommit fram till en ömsesidig förståelse som kan ligga till grund för ett avtal.”

De senaste förhandlingarna som började för åtta dagar sedan i New York har kört fast kring frågan om storleken på iranska regimens urananrikningsprogram. Iranska regimen säger att det behöver ett robust anrikningsprogram för att framställa reaktorbränsle samt för andra fredliga ändamål. Men USA och dess allierade fruktar programmets andra aspekter som skulle kunna ge prästerskapet en möjlighet att framställa den klyvbara kärnan i ett kärnvapen.

Iranska regimens president Hassan Rohani, som hoppas på en uppgörelse för att få ett slut på sanktioner mot prästerskapet, sade i veckan att framstegen har varit ”extremt långsamma”.

”Iran kommer aldrig att ge upp sin lagliga rätt till civil fredlig kärnteknisk verksamhet. Anrikningen av uran fortsätter inom denna ram i Iran”, sade Rohani vid en presskonferens.

”Ett avtal med Iran som inte innehåller ett officiellt erkännande av Irans rätt till fortsatt anrikning på iransk mark kommer vi inte att acceptera som legitimt”, sade han och tillade att ”samtliga sanktioner [mot Iran] måste hävas.”

USA kräver att Teheranregimen begränsar sitt anrikningsprogram avsevärt och minskar antalet nuvarande centrifuger till 1500. Iranska regimen insisterar att landets uranproduktion ska ligga kvar på dagens nivå med cirka 10000 aktiva centrifuger.

Iranska regimen och dess president kräver samtidigt att parterna ska öka takten i förhandlingarnna inför den stundande tidsfristen, den 24 november.