Motståndsrörelsen

Iranska nationella motståndsrådet får rättvisa i Frankrike

En domare från åklagarmyndigheten i Paris med ansvar att utreda antiterror verksamhet beslutade på tisdagen att lägga ner åtalet mot Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) gällande anklagelser om terrorism, bedrägeri och pengatvätt.

Fallet mot NCRI och dess ledare Maryam Rajavi öppnades i 2003 med absurda anklagelser om terrorism. När det visade sig att det inte fanns några bevis för terroraktiviteter ändrade franska åklagarmyndigheten brottsrubriceringen och anklagade den iranska oppositionen för pengatvätt och bedrägeri.

Men efter en förundersökning, som varade i över 10 år, avvisade domaren i fallet samtliga anklagelser mot NCRI, både gällande terrorism och påstått finansiellt brott. Han erinrade att ”det ska sägas att Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), Folkets mojahedin (PMOI) samt Irans Nationella Fria Armé (National Liberation Army of Iran, NLAI), bildar ett kollektivt organ med målet att störta iranska regimen.”

Domaren underströk i sitt beslut att underlaget i förundersökning visar att det inte finns något bevis som pekar mot att iranska motståndsrörelsens [tidigare] väpnade operationer ska ha varit riktade mot civila. Domaren slår också fast att NCRI:s och PMOI:s verksamhet, i Iran och utomlands, har varit legitima och anses inte utgöra terrorism.

I och med tisdagens beslut erkänner franska rättsväsendet att NCRI och dess koalitionsorganisationer inte har begått några brott och utgör en legitimt folklig motståndsrörelse mot prästerskapets envälde i Iran.

Maryam Rajavi, NCRI:s ledare välkomnade beslutet och sade att ”detta fall har från början varit biprodukten av ett skamligt samarbete med prästerskapets envälde i avsikt att förgöra iranska folkets legitima och rättfärdiga motstånd för att störta iranska regimen, som idag är terrorismens och fundamentalismens gudfader i vår värld”.