Nukleärt, Nyheter

IAEA:s utredning om Irans kärnvapenrelaterad verksamhet kör fast

En ny rapport från Internationella atomenergiorganet (IAEA) om iranska regimens kärnteknikprogram visar att FN-organets senaste försök att utreda prästerskapets hemliga kärnvapenarbete har misslyckats utan framsteg, rapporterar Associated Press (AP).

Efter ett decennium av dödläge gick iranska regimen i februari i år med på att samarbeta för att IAEA ska kunna återuppta en tidigare utredning av prästerskapets hemliga kärnteknikarbete som misstänks relatera till kärnvapentillverkning.

Sedan dess har FN-organet sökt information om experiment med detonatorer som kan användas för att initiera kärnvapenexplosioner, separat arbete med högexplosiva laddningar som används i kärnvapensprängning samt om beräkningar kring kärnsprängningar.

IAEA:s konfidentiella rapport, som kom ut på fredagen, gjorde klart att det har gjorts få framsteg. Rapporten, som nyhetsbyrån Reuters har tagit del av, säger dock att FN-inspektörer har fått besöka ett forsknings- och utvecklingscentrum för centrifuger den 30 augusti. Men den ger varken information om eller platsen för den besökta anläggning.

Fredagens IAEA-rapport betonar att iranska regimen hade missat den överenskomna tidsfristen, den 25 augusti, för att ta itu med misstankar om tidigare kärnvapenrelaterade verksamhet. Den framhåller dock att iranska regimen hade genomfört tre av de fem steg som parterna hade kommit överens om att genomföra innan förra månadens tidsfrist i syfte att öka insynen i prästerskapets hemliga kärnteknikprogram.

Diplomater i Wien sade på onsdagen att FN:s senaste försök att utreda iranska regimens kärnteknikprogram för att finna svar på frågor om kärnvapenrelaterade dimensioner av dess hemliga aktiviteter har avstannat, rapporterar Associated Press.

Diplomaterna sade att iranska regimen hade bara lämnat över uppgifter om detonatorer som de insisterar ha använts endast för oljeprospektering. Även om sådana tillämpningar är möjliga säger IAEA att dess sammankopplade uppgifter tyder på att dessa detonatorer ska ha testas för kärnvapenanvändning.