Nyheter

Ungdomssex i Iran bakom kulisserna

Undersökningscentrum för iranska regimens parlament presenterade resultatet från en stor undersökning om sexrelationer mellan unga iranier på sin hemsida den nionde juni.

Undersökningen genomfördes bland 141555 gymnasieelever och resultatet visar att 105046 av eleverna, motsvarande 74,3%, hade haft sex vilket iranska regimen klassar som illegalt då det har skett utanför ett äktenskap.

Resultatet från undersökningen för läsåret 2006/2007 visar att av de 141552 elever (flickor och pojkar) som deltagit, har 24 889 eller 17,5% haft homosexuella relationer (sodomi och lesbianism), enligt rapporten.

Rapporten tillägger också att undersökningar under 2008 visar enligt experter att prostitutionsåldern i Iran hade sjunkit till 15 år från att ha varit över 30 år under 1960- och 1970-talet.

Rapporten hänvisar också till en forskning som genomförts av ”Shahid Beheshti Universitet” vilken visar att statistiken för prostitution bland gifta kvinnor är högre än bland ungdomar och att 11 procent av de gifta kvinnor som arbetar med prostitution i Teheran har makens tillåtelse.

Rapporten visar även att 80% av de tillfrågade gymnasietjejerna i undersökningen har redan provat sex.

I en tidigare rapport från slutet av april sade regimens vice minister för ungdom- och sportministeriet, Mohammad Golzari, att 40% av ungdomarna börjar ha sexrelationer vid 14 års åldern.

Enligt honom har förhållande mellan universitetsstudenter tredubblats jämfört med 30 år sedan och att de flesta av dessa relationer startar redan vid högstadiet.

Rapporten noterar att siffrorna är endast en del av verkligheten och inte hela bilden.