Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen, Nyheter

FN-experter: iranska regimen bryter mot internationell MR-lagstiftning

En grupp människorättsexperter från FN med FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, uttryckte i ett gemensamt uttalande av den åttonde augusti en allvarlig oro över den senaste tidens trend i Iran med ökade arresteringar av och flertalet domar mot individer som utövar sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet samt rätten till att organisera och delta i fredliga möten och sammankomster.

Sedan 22 maj 2014 har minst 36 personer, bland dem journalister, bloggare, filmskapare och författare, många av dem även människorättsaktivister, blivit arresterade, inkallade eller dömda till fängelsestraff i samband med sin journalistiska verksamhet eller för att helt enkelt ha uttryckt sin åsikt på olika internetsajter och sociala medier. Några av dem har även blivit anklagade för ”insamling av information och maskopi mot den nationella säkerheten” efter att ha deltagit i fredliga sammankomster.

”Att straffa individer för att de har uttryckt sina åsikter är helt oacceptabelt” betonade MR-experterna från FN. De tillade att ”yttrande- och åsiktsfrihet är nödvändigt för att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Detta är en rättighet för alla individer, även om individen uttrycker en åsikt som regeringen inte håller med.”

Ett antal av dessa ärenden omfattar situationer där individer hålls i isoleringscell eller på okända platser under okända anklagelser. Många av dessa rättegångarna påstås vara präglade av bristfällig förfarande där den åtalade bland annat berövas rätten till ett juridiskt ombud och stoppas från att närvara vid sin egen straffutdömning.

Dessa individer har fått olika fängelsestraff, allt från sex månader upp till över tjugo år. Minst en individ har dessutom blivit dömd till 50 piskrapp och en annan har blivit dömd till döden.

”Att utdöma straff i samband med orättvis rättegång och brist på rättssäkerhet för anklagelser som inte motiverar dödsstraff eller långa fängelsestraff utgör ett dystert brott mot internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter”, konstaterade de oberoende MR-experterna i sitt uttalande.

Iranska författaren, Arzhang Davoodi, dömdes nyligen till döden anklagade för ”moharebeh” (krigföring mot gud) i samband med hans påstådda medlemskap och stöd till en iransk oppositionsgrupp. Anklagelse mot honom är baserade på en kommentar som han ska ha gjort om gruppen. Varken han eller hans advokat fick enligt uppgifter närvara under hans rättegång.

”Det är helt oacceptabelt att en individ döms till döden anklagade för moharebeh enbart för att ha uttryckt sin åsikt”, sade FN:s människorättsexperter.

”Detta är inte bara ett flagrant brott mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter utan strider också mot landets egna islamiska strafflag, som reserverar dödsstraff bara för de individer som aktivt har tagit till vapen [mot regimen]”, skriver FN:s människorättsexperter i sitt uttalande.

FN:s MR-experter betonade att ”sådana extrema domar är helt enkelt oacceptabla och måste upphävas.”

Jason Rezaian, en reporter för amerikanska tidningen Washington Post, och hans fru Yeganeh Salehi, en korrespondent för tidningen The National från Förenade Arabemiraten, arresterades den 22 juli 2014 tillsammans med en oidentifierad amerikansk-iransk fotojournalist och hennes man. Rezaian och Salehi hålls enligt uppgifter frihetsberövade på en okänd plats.

”Dessa fall exemplifierar den alarmerande negativa trenden som pågår i Iran. Individer och journalister som utövar sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet måste skyddas, inte arresteras och åtalas”, noterade FN:s MR-experter.

”Detta beteende stärker vår övertygelse om att motivet bakom dessa fall är endast att undertrycka de fri- och rättigheter som skyddas av nationell och internationell rätt” sade de i sitt uttalande och underströk att detta även strider mot löften och åtagande från högre statstjänstemän om att minska inskränkningar i medborgarnas yttrandefrihet samt öka säkerheten för pressen.

FN-experterna påminde iranska regimens myndigheter om deras skyldigheter enligt internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, som garanterar yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet utan inblandning.

”Vi uppmanar den iranska regeringen att omedelbart och villkorslöst frige samtliga personer som hålls frihetsberövade för att ha utövat sin yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet samt de som anklagas för att ha utfört sitt legitima arbete som journalister”, skriver FN:s MR-experter.

Gruppen med de oberoende MR-experterna består av chefrapportör för FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande, Mads Andenas, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, FN:s särskilde rapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, Christof Heyns, FN:s särskilde rapportör för främjande och skydd av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, David Kaye, FN:s särskilde rapportör för rätten till fredliga sammankomster och mötesfrihet, Maina Kiai, FN:s särskilde rapportör för självständig domarkår och advokatsamfund, Gabriela Knaul, FN:s särskilde rapportör för situationen för människorättsförsvarare, Michel Forst.