Engagemang, Nyheter

Manifestation i Stockholm mot ISIS våld i Irak

m2Representanter från Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, deltog på lördag i en manifestation  mot de fundamentalistiska islamisternas, ISIS, våld och till stöd till de kristna i Mellanöstern.

Idag, lördag den andra augusti, demonstrerade hundratals människor i Mynttorget i Stockholm som  krävde stopp på ISIS barbariska våld mot de kristna i allmänhet och det kaldeiska/syrianska/assyriska folket i Irak i synnerhet.

Den kristna minoriteten i staden Mosul i norra Irak har tre val: konvertera till islam, betala en religiös skatt, eller dö. Den jihadistiska gruppen Isis drar fram i Irak och Syrien och de kristna flyr för sina liv.

– Vi riskerar förintelse, utrotning, säger Metin Rhawi media ansvarig för Anordnande grupp för manifestationen.

m4EUs tystnad kring det som sker i Irak är förskräckande. USA och Ryssland ser bara på utan tydliga uttalanden ens.

Den humanitära situationen är under all kritik, varför agerar inte röda korset eller andra hjälporganisationer? Tiotusentals kristna kaldeer/syrianer/assyrier har flytt sina hem och vårt kulturarv bränns ner. Vårt folk behöver en frizon under FN och internationell beskydd, Vi kräver aktion från världssamfundet, FNs säkerhetsråd måste agera nu säger Metin.

Det är av yttersta vikt att media inte försummar utan rapporterar om det som pågår i Irak och Syrien mot de kristna. Vi som svenska medborgare kommer manifestera vårt stöd och medmänsklighet för folket i Irak, tillägger Metin.

Bakom demonstrationen står olika kristna, assyriska och syrianska organisationer, bland annat KAS, Kaldeiska, assyriska och syrianska ungdomsförbundet.