Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen avvisar USA:s påstående om framsteg under atomsamtal

”Den Islamiska republiken kommer inte ändra sitt kärnenergiprogram”, sade en högt uppsatt ledamot i iranska regimens parlament och avvisade påståenden från en amerikansk tjänsteman i detta avseende, rapporterar prästerskapets engelskspråkiga tv-station PressTV.

Wendy Sherman, USA:s chefsförhandlare i de kärntekniska förhandlingarna med iranska regimen sade under en offentlig utfrågning inför amerikanska senatens utrikesutskott den 29 juli att det har gjorts ”påtagliga framsteg inom viktiga områden”, bland annat när det gäller den underjordiska urananrikningsanläggningen Fordow, reaktorn i Arak samt Internationella atomenergiorganets tillgång till Irans kärntekniska anläggningar”.

”[Iran] har lovat att inte sätta in bränslestavar eller installera de återstående komponenterna vid forskningsreaktorn i Arak. … Det tillät [IAEA:s] inspektörer att ha daglig tillgång till anriknings- anläggningen i Natanz sa,t den underjordiska anläggningen i Fordow”, sade hon under utfrågningen. Wendy Sherman var hårt pressad av senatorer i utrikesutskottet vilka uttryckte sin oro för en förlängning av samtalen och iranska regimens verkliga vilja att hejda de känsliga delarna av sitt kärnteknikprogram.

Ordförande för utskottet för nationell säkerhet och utrikesfrågor vid prästerskapets parlament, Alaeddin Boroujerdi, tillbakavisade dock Shermans kommentarer under fredagen och sade ”Irans kärnenergiprogram har inte förändrats … den senaste tidens påståenden om Arak och Fordow är en sionistisk komplott med syfte att distrahera den allmänna opinionen från Israels krigsförbrytelser i Gazaremsan”, rapporterar PressTV.

”Boroujerdi betonade att västvärlden utnyttjar sådana påståenden som ett verktyg för att erhålla eftergifter under de kärntekniska samtalen mellan Iran och de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Kina) och Tyskland”, skriver PressTV.

Abbas Araqchi, iranska regimens vice utrikesminister och en av de som leder prästerskapets delegation vid de kärntekniska förhandlingarna, avfärdade också Shermans kommentarer i torsdags och sade ”det finns ännu ingen överenskommelse kring de frågor som diskuterats och än återstår det fortfarande stora skillnader [mellan parterna].”

Rätten att anrika uran, tungvattenreaktorn i Arak samt de ekonomiska straffåtgärderna mot Teheran-regimen är några av de infekterade frågor där det råder stora skillnader mellan parternas positioner.