Nukleärt, Nyheter

P5+1-gruppens utrikesministrar väntas anlända i Wien

USA:s utrikesminister John Kerry och andra utrikesministrar från världens sex stormakter, som förhandlar med iranska regimen om dess kärnteknikprogram, kan inom kort komma att ansluta sig till de pågående förhandlingarna i Wien som så här långt inte har producerat några framsteg i försöken att nå ett slutgiltigt avtal, berättade diplomater för Reuters på tisdagen.

Ministrarnas eventuella ankomst inför tidsfristen för att nå ett avtal, den 20 juli, bör inte ses som ett bevis på att förhandlarna från Iran, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina är på väg mot en slutgiltig uppgörelse, varnade diplomaterna.

”Ministrarna kan hjälpa till att förhandla fram en förlängning av förhandlingarna, om det anses vara nyttigt samt de kan bidra till att skapa momentum för att få fram ett avtal innan [tidsfristen] den 20 juli som fortfarande är vårt mål”, sade en västerländsk diplomat med insyn i samtalen till Reuters på villkor av anonymitet.

”Naturligtvis kan ministrarna även komma att underteckna ett avtal, men vi är långt från att underteckna något just nu”, sade diplomaten och tillade “[men] parterna står fortfarande långt ifrån varandra”.

Målet med förhandlingarna är att nå ett långsiktigt avtal enligt vilket iranska regimen accepterar att bromsa sitt kärnteknikprogram i utbyte mot gradvisa avskaffande av internationella sanktioner som har fått Irans oljeberoende ekonomi att vackla.

Parterna nådde en tillfällig uppgörelse i Genève i november förra året där Teheranregimen gick med på att tillfälligt frysa delar av sitt kärnteknikprogram i utbyte mot begränsade sanktionslättnader. Interimsöverenskommelsen syftade främst till att köpa tid för västvärlden i avsikt att förhandla fram ett omfattande slutgiltigt avtal med iranska regimen för att stoppa några av landets mest känsliga kärnteknik verksamhet.

Ministrarna från världens sex stormakter reste till Genève två gånger under två månader av förhandlingar med Iran förra året och säkrade interimsöverenskommelsen under sin andra resa. Men västerländska diplomater säger nu att förväntningarna på att ministrarna ska kunna säkra ett slutgiltigt avtal i Wien är låga.

”Vi är fortfarande långt ifrån ett avtal”, sade en västerländsk diplomat till Reuters.

Iranska regimens högsta andlige ledare Ali Khamenei sade på tisdagen att ”Iran kan komma att behöva öka sin urananrikningskapacitet avsevärt på lång sikt”, ett uttalande som visar att Teheranregimen och världens sex stormakter står långt ifrån varandra i den betydande frågan om regimens anrikningsprogram. Men Khameneis uttalande tolkas av Reuters och vissa västerländska diplomater som en potentiell signal om en viss flexibilitet i denna betydande fråga på kort sikt.