Engagemang, Motståndsrörelsen, Nyheter

Iraniernas största sammankomst i Paris

Tiotusentals iranier från världens fem kontinenter samlades i Paris på fredagen för att visa sitt stöd för iranska folkets frihetskamp och för en demokratisk förändring. Det var hög stämning när ledaren för Iranska nationella motståndrådet (NCRI) höll ett tal inför de tusentals deltagarna.

”Om iranska regimens hegemoni över Irak är ett 1000 gånger farligare hot än regimen får tag på kärnvapen så kommer regimens bakslag i Irak, som vi vittnar idag, skynda på dess fall. En demokratisk förändring i Iran är det enda alternativet för stabilitet och demokratisk utveckling i hela regionen”, sade Maryam Rajavi i sitt tal.

Över 100 parlamentariker, tidigare statstjänstemän, advokater och människorättsaktivister från Europa, Nordamerika och Mellanöstern närvarade i Paris-konferensen för att visa solidaritet med deltagarnas krav.

Bland talarna fanns Joe Lieberman, Rudi Guiliani, John Bolton, Newt Gingrich, Francis Townsend, Lard Carlile samt en delegation med medlemmar från Storbritanniens båda kammare och framstående advokater.

Gästerna höll anföranden inför de tusentals iranier vilka hade samlats i Villpainte för att uppmana omvärlden till att stödja det tredje alternativet som förespråkar en demokratisk förändring i Iran genom iranska folket och deras legitima motståndsrörelsen.

Samtliga talare betonade att prästerskapets envälde är det största hotet mot världsfreden. De framhöll vikten av Maryam Rajavis tal i kamp mot världens främsta statliga sponsor av terrorism. De underströk att omvärlden inte ska falla för regimens hyckleri och att regimens illasinnade expansion i regionen måste stoppas.