Nyheter

Ny AI-rapport visar regimens grymma förföljelser av studenter i Iran

Amnesty International (AI) uppmanar iranska regimens myndigheter att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra förhållandena på iranska universitet samt situationen för landets studenter. Det skriver människorättsorganisationen i en omfattande rapport publicerad på dess hemsida den andra juni.

Rapporten bygger på granskning som Amnesty International har genomfört med hjälp av ett brett utbud av privata och offentliga källor inklusive djupintervjuer med mer än 50 personer, både kvinnor och män, med direkt kunskap om Irans universitet och systemet för högre utbildning, bland dem före detta studenter och akademiska lärare.

”Utöver intervjuerna, som nästan alla genomfördes på persiska, sammanställde AI ytterligare information med hjälp av enkäter”, skriver organisationen på sin hemsida.

”Bland offentliga källor, har vi [Amnesty International] förlitat oss på information som offentliggjorts av iranska regeringen bland annat i inlagor till FN, rapporter och granskningar från [olika] FN-organ, uttalanden från iranska tjänstemän, rapporter från oberoende icke-statliga MR-organisationer samt rapporter från iranska och internationella medier. … vi [AI] har också sökt information direkt från de iranska myndigheterna, särskilt när det gäller antalet avstängda studenter och akademiker från landets universitet och andra centra för högre utbildning; inklusive hur många som har fått sin avstängning hävda sedan president Rouhani tillträdde i augusti 2013. Hittills har dock myndigheterna inte svarat oss [AI]”, ”, skriver AI vidare.

Amnesty International har inte fått tillstånd att besöka Iran för att samla in fakta och granska landet sedan kort efter den Islamiska revolutionen 1979 och därför inte kunnat granska förhållandena på Irans universitet i första hand. Men i urvalet för intervjuer ingick studenter och lärare som nyligen studerat eller varit anställda vid iranska universitet innan de flydde Iran och sökte asyl i Turkiet och andra länder.

Rapporten, som går under namnet ”Silenced, Expelled, Imprisoned: Repression of Students and Academics in Iran (Nedtystad, Avstängd, Fängslad: Förtryck av studenter och akademiker i Iran)” berättar om en allvarlig brist på akademisk frihet i Iran samt om regimens systematiska kränkningar av studenternas fri- och rättigheter. Den ger också regimens myndigheter flera rekommendationer på omedelbara förbättringar och manar dem till att agera i dessa områden, (se nedan för en sammanfattning av AI:s rekommendationer).

Amnesty International uttrycker även tacksamhet för det hjälp som organisationen har fått från många iranier och andra personer under sammanställningen av denna rapport. AI tillägnar rapporten till alla dem som arbetar med att främja mänskliga rättigheterna och akademisk frihet i Iran.

Amnesty International uppmanar de iranska myndigheterna att:

Se till att tillgången till högre utbildning gäller alla på grundval av individuell kapacitet och försvara rätten till att studera, arbeta och undervisa på högre utbildning utan diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet, etnisk tillhörighet, nationalitet, religiösa övertygelser eller andra tro, eller någon annan status;

Ogiltigförklara alla tidigare godtyckliga avstängningar och utvisningar av studenter, häva alla påtvingade pensionsavgångar eller giltiga avskedanden av akademisk personal som utförts på förbjudna grunder, samt låta dessa personer att återvända till sina tidigare platser för studier eller arbete;

Se till att studenter och akademiker som utövar sin rätt till yttrande- , förenings- och mötesfrihet inte riskerar repressalier; och garantera dessa rättigheter genom att låta studenterna bilda självständiga studentkårer och publicera tidskrifter;

Stoppa godtyckliga ingripanden i rätten till privatliv för studenter och akademiker och se till att ingen nekas tillträde till högre utbildning som straff för deras politiska eller sociala åsikter, religiös tro, etnicitet, kön, könsidentitet eller sexuell läggning;

Avskaffa all politik som har för avsikt eller verkar för att begränsa kvinnors tillgång till, eller uteslutning från högre utbildning, inklusive politik som begränsar eller nekar kvinnor tillgång till särskilda utbildningar och kurser;

Se till att universitet och högskolor följer normer för mänskliga rättigheter genom att respektera studenters och akademikers rätt att utöva yttrandefrihet, föreningsfrihet och fredliga sammankomster;

Stoppa brott mot mänskliga rättigheter i det straffrättsliga systemet inklusive godtyckliga arresteringar och att hålla kvar individer i isoleringshäkte.